DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-340-348

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КАДРОВОГО АУДИТУ: КРИТИКА ТА ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ У ПЛОЩИНІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ

Дмитро Петрович Мельничук

Анотація


У статті проаналізовано сучасну науково-теоретичну базу аудиту у
кадровій сфері, обґрунтовано необхідність та важливість її оновлення в
контексті пріоритетів управління людським капіталом організації.

Ключові слова


людський капітал; управління людським капіталом; кадровий аудит; наукова основа кадрового аудиту

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаров В.В. Управление важнейшими ресурсами. – М.: Международный научно-исследовательский институт проблем управления, 1998. – 176 с.

Инвесторы в людей в Украине // Управление персоналом. – 2007. – № 5 (164). – С. 22–28.

Мельничук Д.П. Кадровий аудит як фактор підтримки стратегічних рішень у сфері управління людським капіталом // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу / Міжнародний збірник наукових праць. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – Випуск 2(8) – С. 122–130.

Мельничук Д.П. Оцінка персоналу в системі управління внутрішнім ринком праці // Вісник Львівської комерційної академії / Економічні науки. – Львів: ЛКА. – 2006. – Випуск 20. – С. 312–317.

Мельничук Д.П. Трудовий потенціал в системі оцінки людського капіталу України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки.– 2007. – № 4 (42). – С. 224 – 231.

Управління людськими ресурсами: (Понятійно-термінологічний словник) / За ред. Г.В. Щокіна, О.В. Антонюка, М.Ф. Головатого. – К.: МАУП, 2006. – 496 с.

Управление персоналом: Учеб. пособ. / Под. ред. Б.Ю. Сербиновского и С.И. Самыгина. – М.: “Издательство Приор”, 1999 – 432 с.

Управление персоналом: Учебник для вузов / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 560 с.

Управление персоналом организации: Учебник / Под. ред. д.е.н., проф. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 638 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.