DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-246-252

КОНТРОЛЬ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

Зінаїда Федорівна Канурна

Анотація


В статті обґрунтовано та визначено складові, завдання та основні напрями
контролю оборотних активів на машинобудівних підприємствах.

Ключові слова


машинобудівні підприємства; оборотні активи на машинобудівних підприємствах; контроль оборотних активів на машинобудівних підприємствах; завдання та основні напрями контролю оборотних активів на машинобудівних підприємствах

Повний текст:

PDF

Посилання


Бодюк А. Методи податкового контролю (аудиту) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 9. – С. 54-57.

Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За ред., д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця . – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 528 с.

Жиглей І.В. Бухгалтерськи облік валютних операцій: порядок визнання та методи оцінки: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Спеціальність 08.06.04. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Тернопіль, 2003. – 528 с.

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1999 р., № 196-ІV.

Кочерин Е.А. Контроль в системе управления социалистическим производством. Вопросы теории и практики. – М.: Экономика, 1982. – 216 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.