DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-208-214

ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анатолій Петрович Дикий

Анотація


Розглядається порядок забезпечення безпеки бухгалтерської інформації в
комп’ютерній інформаційній системі з метою захисту нерозголошення
комерційної таємниці підприємства.

Ключові слова


бухгалтерська інформація; комп’ютерні інформаційні системи; безпека бухгалтерської інформації; порядок забезпечення безпеки бухгалтерської інформації в комп’ютерній інформаційній системі; комерційна таємниця підприємства; захист комерційної таємниці

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л., Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією д.е.н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 528 с.

Бычкова С.М., Ивахненков С.В. Информационные технологии в бухгалтерском учете и аудите: учеб. пособие / под ред. С.М. Бычковой. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 216 с.

Грэй, Сидней Дж. Финансовый учет: Глобальный подход: [учеб.-метод. пособие: пер. с англ.] / Сидней Дж. Грэй, Белверд Е. Нидлз. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 614 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.