DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-183-190

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XVIII ПОЧАТКУ XХІ СТОЛІТЬ

Йосип Якимович Даньків, Мирослав Ярославович Остап’юк

Анотація


Висвітлено особливості розвитку бухгалтерської науки в конспекті становлення української держави кінця XVIII початку XXI століть. Узагальнено надбання вітчизняних вчених в галузі бухгалтерського обліку. Автором запропоновано шляхи формування системи обліку, її гармонізації і стандартизації.

Ключові слова


Україна; становлення української держави кінця XVIII початку XXI століть; становлення і розвиток бухгалтерської науки від кінця XVIII до сьогодення; надбання вітчизняних вчених в галузі бухгалтерського обліку; шляхи формування системи обліку в історії

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.060106 “Облік і аудит”.– Житомир: ПП ”Рута”, 2001.

Галаган A.M. Основы общего счетоведения. – М.: Наркомторг СССР и РСФСР, 1928.

Кипарисов Н.А. Курс теории бухгалтерского учета. М.: Госпланиздат, 1940.

Маздоров В.А. История развития бухгалтерского учета в СССР. – М.Финансы, 1975.

Малькова Т.Н. Древняя бухгалтерия: какой она была? – М.: Финансы и статистика, 1995. – 304с.

Немчинов П.П. Новая классификация счетов бухгалтерского учета. К.: 1976.

Пачоли Лука. Трактат о счетах и записях. – М.: Статистика, 1974. – 160с.

Остап’юк М.Я., Лучко М.Р., Даньків Й.Я. Історія бухгалтерського обліку. Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 276 с.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1999 року, № 996-Х1У, ( зі змінами і доповненнями). – К.: 1999.

Рудановский А.П. Критические очерки. – Вестник ИГБЭ. – № 3-9, 1928.

Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 400 с.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учеб. пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.