DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-164-174

МІСЦЕ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УПРАВЛІННІ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Сергій Володимирович Гушко

Анотація


Розробка ефективної стратегії розвитку промислового підприємства потребує використання системного підходу до збору і аналізу даних про зовнішнє і внутрішнє середовище і створення нової методологічної основи розробки стратегії в конкурентному середовищі для побудови обліково-аналітичної системи управління.

Ключові слова


промислове підприємство; управління промисловим підприємством; стратегія розвитку промислового підприємства; обліково-аналітична система управління підприємством; нова методологічна основа розробки стратегії; стратегія управління конкурентним середовищем

Повний текст:

PDF

Посилання


Гришанов Г.М., Павлов О.В. Исследование систем управления: Учебное пособие / Самар. гос. аэрокосм. ун-т. Самара, 2005. – 128 с.

Шилейко А.В., Кочнев В.Ф., Химушин Ф.Ф. Введение в информационную теорию систем / Под ред. А.В. Шилейко. – М.: Радио и связь, 1985. – 280 с.

Попова Л.В., Маслова И.А., Константинов В.А., Коростелкин М.М. Формирование учетно-аналитической системы затрат на промышленных предприятиях: учетное пособие. М.: Дело и Сервис, 2007. – 224 с.

Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих решений: учебное пособие / О.М. Горелик. – М.: КНОРУС, 2007. – 272 с.

Воронина Э.М. Проиводственный менеджмент: учебно-практическое пособин. – М.: МЭСИ, 2002.

Розум В. Особенности комплексной автоматизации в управлении металлургическим производством // Металлоснабжение и сбыт. – 2006. – № 12. – http://www.metalinfo.ru/ru/magazine/2006/12/110.

Котеленко С.А. Особенности внедрения MES-систем для предприятий металлургии // Региональное управление предприятием. – 2006. – № 1. – С. 72-74.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.