ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ РЕЧОВИХ ПРАВ НА ЧУЖЕ МАЙНО: СУПЕРФІЦІЙ, СЕРВІТУТ, ЕМФІТЕВЗИС

Микола Петрович Городиський

Анотація


В статті досліджено особливості правового регулювання речових прав на чуже майно та визначено порядок їх відображення в бухгалтерському обліку та звітності.

Ключові слова


чуже майно; речові права на чуже майно; бухгалтерський облік речових прав на чуже майно; суперфіцій як поняття; сервітут як поняття; емфітевзис як поняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Азаревич Д. Система римского права. Университетский курс. Том 1. – СПб.: Типография А.С. Суворина, 1887. – 487 с. [Електронний ресурс]: //http://vsepravo.narod.ru/49.htm

Новицкий И.Б. Римское право. Учебник для вузов. –М.: ИКД ЗЕРЦАЛО-М, 2002. Раздел 2.: [Електронний ресурс]: //http://vsepravo.narod.ru/49.htm

Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420с.

Бойченко Я. Земельные сервитуты: правовые основы, учет и налогообложение Строительный учет № 2 (13) 2008г.: [Електронний ресурс]: //http://msu.com.ua

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” від 1.07.2004 р. № 1852-IV // Землевпорядний вісник. – 2004. – № 3. – с. 45-55.

Земельний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІІІ // Землевпорядкування. – 2001. – № 4. – с. 47-107.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV // ВВР України. – 2003. – № 40-44. – 356 с.

Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою: Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. № 449 [Електронний ресурс]: //http://zakon.rada.gov.ua

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”. Наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242 [Електронний ресурс]: //http://zakon.rada.gov.ua

Що ж таке: сервітут, емфітевзис, суперфіції [Електронний ресурс]: //http://www.flas.com.uа/resource.php


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-139-146

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.