DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-102-111

ЩЕ РАЗ ПРО НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: ОЦІНКА, ГУДВІЛ, ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ

Леся Анатоліївна Ватуля, Катерина Анатоліївна Худик, Раїса Миколаївна Циган

Анотація


В даній статті розглянуто поняття нематеріальних активів та їх склад. Виявлені особливості організації обліку нематеріальних активів, запропоновано шляхи покращення обліку на підприємстві.

Ключові слова


підприємство; бухгалтерський облік на підприємстві; податковий облік на підприємстві; нематеріальні активи як поняття; оцінка нематеріальних активів; гудвіл; організація обліку нематеріальних активів

Повний текст:

PDF

Посилання


Ф.Ф Бутинець, Л.Л. Горецька “Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах” – Житомир – ПП “Рута”, 2003, – с. 312-318.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затв. Наказом Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242, із змінами та доповненням // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 12. – С. 37-39.

Закон про прибуток – Закон України 28.12.94 р. № 334/94 ВР “Про оподаткування прибутку підприємства”.

Dreblin Allan R. Accounting for Proprietary Research // The Accounting Review. – July, 1966. – P. 425.

Milburn J.A. A Look of Problems in Research and Development Accounting // Canadian Chartered Account. – June, 1968. – P. 404-408.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 07.07.99 р. №163, із змінами та доповненнями // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – №12. – С. 55-57.

Галина Нашкерська “Оцінка нематеріальних активів” // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 11. – С. 23-24.

Словарь современных экономических и правових терминов / В.Н. Шимов, А.Н. Тур, Н.В. Стах и др.; по ред. В.Н. Шимова, В.С. Каменкова. – Мн., 2002. – 816 с.

Лариса Городянська “Інтелектуальна власність як нематеріальний об’єкт обліку на підприємстві” // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 4. – С. 42.

Зоряна Куриляк “Авторське право на письмові твори” // Дебет Кредит. – 07.04.2008. – С. 48-49.

Віталій Шеломков “Як “перевести”нематеріальні активи” // Дебет Кредит. – 28.08.2006. – С. 22.

Галина Нашкерська “Оцінка нематеріальних активів” // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 11. – С. 27.

Денис Миронов “НМА в податковому і бух обліку: шість особливостей” // Дебет Кредит. – 20.03.2006. – С. 29-32.

Постанова КМУ від 24.03.04 р. № 369 / Порядок виробництва, зберігання, видачі контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.