DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-3(12)-41-60

АУТСОРСИНГ, ЛІЗИНГ ПЕРСОНАЛУ АБО ПОСЛУГИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: КРИТИЧНА ОЦІНКА ТЕРМІНІВ

Світлана Леонідівна Безручук, Світлана Михайлівна Лайчук

Анотація


В статті наводиться критична оцінка понять “аутсорсинг”, “аутстаффінг”, “лізинг персоналу” та доводиться неможливість їх використання в частині надання послуг з бухгалтерського обліку.

Ключові слова


бухгалтерський облік; послуги з бухгалтерського обліку як поняття; аутсорсинг як поняття; лізинг персоналу як поняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Аутсорсинг или собственная бухгалтерия? “За” и “Против” [Електронний ресурс]. – Аудит Груп. Бухгалтерский учет. – Режим доступу: http://www.auditgr.ru/docs/doc_2875.php. – Заголовок з екрану.

В русло международных стандартов // Аудит. – 2006. – № 12. – С. 5-6.

Данилкин И. Свой или чужой? Бухгалтерский аутсорсинг [Електронний ресурс] // Бизнес-журнал. – 2005. – № 2. – Режим доступу до журн.: http://offline.business-magazine.ru/2005/63/169793/page/all.

Дэниелc Джон Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. Пер. с англ., 6-е изд. – М: “Дело Лтд”, 1994. – 784 с.

Коняева А. Аутсорсинг в Украине: вчера, сегодня, завтра // Менеджер по персоналу. – 2005. – № 2. – С. 38.

Кутуева Д.З. Аутсорсинг: новая концепция в проектировании бизнес-процессов компании [Електронний ресурс] // Проблемы современной экономики. – № 1 (21). – Режим доступу до журн.: http: //www.meconomy.r/art.php3?artid 22081.

Лизинг персонала [Електронний ресурс]. – Outsourcing Acumen. British professional employer organization. – Режим доступу:http://www.acumen.com.ua/ru/leasing.htm ?main=3d2ee8f97ffffl2e708e2f72ffe595a0 –Заголовок зекрану.

Люди на прокат [Електронний ресурс] – Газета “24”. – Режим доступу: http: //gazeta.24.ua/news/show/id/20552.ht m. – Заголовок з екрану.

Макарова M.В. Застосування бізнес-моделі інформаційного аутсорсингу в сучасних умовах [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ecommerce/pl/ua/pdf_files/2005_6.pdf.

Манойленко О.В. Аутсорсинг як інструмент підвищення ефективності антикризового управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06movcme. html.

Несмеева А. Временный персонал как постоянное решение [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://md-management.ru/articles/html/article32673.html.

Сергиенко О. Феномен аутсорсинга в Украине [Електронний ресурс] // Газета “Еженедельник Аптека”. – 2007. – № 27 (598). – Режим доступу: http: //www.apteka.ua/archives/598/25482.html.

Скакун Л.С. Ведення бухгалтерського обліку на договірних засадах // Тези та тексти виступів VII-ої Міжнародної наукової конференції “Наукові бухгалтерські школи світу: еволюція, сучасний стан, перспективи розвитку”. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 208 с. – С. 115-119.

Хибакова О. Добрая фея бухгалтерского учета // Аудит. – 2006. – № 6. – С. 24-26.

Черемисин Д.В. Аутсорсинг как элемент современного хозяйственного механизма: теоретический аспект [Електронний ресурс] – Дис. на соискание ученой степени к.э.н. 08.00.01 “Экономическая теория”, Москва, 2005. – Режим доступу: www.mirkin.ru/docs/dumnaya/dis/disChermisin/pdf.

Что такое “Аутсорсинг персонала” [Електронний ресурс]. – Центральный Харьковский сервер по трудоустройству. – Режим доступу: http: //rabota.kh.ua/article.htm?nomer=1509. – Заголовок з екрану.

Что такое аутсорсинг? [Електронний ресурс] – Корпорация “Мир денег”. – Режим доступу: http://www.mirdеneg.com.ua/i/page.outsourcing_about. – Заголовок з екрану.

Щурина M. Аутстаффинг и лизинг персонала [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.credere.ru/st1708.asp. – Заголовок з екрану.

Юрьев С.В. Формирование механизма аутсорсинга для предприятий сферы сервиса [Електронний ресурс] – Автореф. на соискание ученой степени к.э.н. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством (экономика,

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами сфера услуг)”, Санкт-Петербург, 2008. – Режим доступу: old.finec.ru/parts/science/zasch/DO2yurevSV.doc.

Kłos Monika. Outsourcing, czyli otwarcie na nową usługę rozwijającą się na polskim rynku // Problemy zarządzania i marketingu. Wyższa szkoła menedżerska w Legnicy. Wydawnictwo WSM w Legnicy. Legnica 2005, S. 52-61.

Korenik Dorota. Zjawisko outsourcingu bankowego kwestie wybrane // Bankowość. Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej / Redakcja naukowa Alicja Pomorska. – Lublin, 2006. – 446 s., S. 183-191.

Kowal Dominik. Outsourcing funkcji finansowych i księgowych // Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność – restrukturyzacja – rozwój / Opracowanie i redakcja naukowa: Ryszard Borowiecki. Warszawa Kraków, 2003. 400 s., S. 127-136.

Nowicki Adam, Sobińska Małgorzata. Zarządzanie kontraktem outsourcingowym // Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność – restrukturyzacja rozwój / Opracowanie i redakcja naukowa: Ryszard Borowiecki. Warszawa Kraków, 2003.400 s., S. 120-126.

Winiarska Kazimiera. Audyt wewnętrzny. 2008. – Warszawa. – 2008. – 288 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.