DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-2(11)-328-333

FÚZE V ČESKÉ REPUBLICE

Jana Skálová

Анотація


Problematika přeměn je v České republice regulována dle vzoru práva Evropské unie. Právní úprava je tedy srovnatelná s ostatními státy. Drobné odlišnosti je možno zcela jistě najít v účetní a daňové regulaci. Základní myšlenkou úpravy v oblasti daní je, aby daňové dopady na nástupnickou společnosti byly neutrální, tedy nemělo by dojít k žádnému poškození nástupnické společnosti, ale také ne k jejími neoprávněnému daňovému zvýhodnění. Jak z textu vyplývá je zabráněno daňovým efektům z přecenění majetku při fúzích. Přesto se poradci v řadě prováděných fúzí zejména v rámci hodingových společností (fúze mateřských a dceřinných společností, fúze sesterských společností) snaží získat vedle ekonomických a hospodářských efektů pro své klienty také nějaké daňové výhody. Lze to. Ano občas se nějaká daňová výhoda najít dá.

Ключові слова


Česká republika; podnikatelských sdružení; podnikové restrukturalizace; právní předpisy EU o restrukturalizaci společností; ceští legislativní rozdíly ve zdanění a účetnictví; dceřinou společností; otázka nelegálních daňových výjimek; přecenění majetku

Повний текст:

PDF

Посилання


Dědič J., Čech P. Evropské právo společností, Praha, Polygon, 2004.

Vomáčková H. Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí, III. Aktualizované vydání, Praha, Polygon 2005.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

České účetní standardy pro podnikatele, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.