DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-2(11)-291-302

SNÍŽENÍ HODNOTY AKTIV – KONKRÉTNÍ PROJEV APLIKACE ZÁSADY OPATRNOSTI V ÚČETNÍCH VÝKAZECH

David Procházka

Анотація


Příspěvek obsahuje stručný popis zásady opatrnosti a jejího projevu v účetnictví. Zvláštní pozornost byla věnována otázce snížení hodnoty dlouhodobých aktiv. Hlavní pozornost je věnována problematice snížení hodnoty dlouhodobých aktiv podle dikce Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, amerických všeobecně uznávaných účetních principů a české účetní úpravy.

Ключові слова


česká republika; USA; České účetní standardy; IFRS; GAAP; účetního výkaznictví; účetní zprávy; vedoucí pracovníci odpovědní za zprávu; podhodnocení zhodnocení dlouhodobého majetku; zásada obezřetnosti v účetní závěrce; charakteristický princip opatrnosti

Повний текст:

PDF

Посилання


Belkaoui A.R. Accounting Theory. London, San Diego, New York: Academic Press, 1992.

Bliss J.H. Management Through Accounts. New York: The Ronald Press Co, 1924.

Chambers R.J. Accounting, Evaluation and Economic Behavior. Houston: Scholars Book, 1974 (Reprint of 1966).

České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Fireš B., Zelenka V. Oceňování aktiv a dluhů v účetnictví. Praha: Management Press, 1997.

Hendriksen E.S. Accounting Theory. Homewood: Irwin, 1982.

Janhuba M. Základy teorie účetnictví. Praha: Oeconomica, 2005.

Kam V. Accounting Theory. New York: Wiley, 1990.

MacNeal K. Truth in Accounting. Houston: Scholars Books, 1979 (Reprint of 1939).

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 2005: včetně Mezinárodních účetních standardů (IAS) a Interpretací k 1. lednu 2005. Praha: Svaz účetních, 2005.

Procházka D. Konzervatizmus v účetnictví – od historie po současnost. Praha 02.12.2006. In: Zelenková, M. (ed.): Změny účetní a daňové legislativy v roce 2007 – Sborník pedagogické konference IV. ročník. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006, s. 104-115. ISBN 80-239-8367-9.

Sterling R.R. The Theory of the Measurement of Enterprise Income. Lawrence: University of Kansas Press, 1970.

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.

Statements of Financial Accounting Concepts. Statements of Financial Accounting Standards. FASB, on-line, [cit. 25. června 2007]. Dostupné na: .

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Zeff S.A., Keller T.F. Financial Accounting Theory I: ssues and controversies. New York: McGraw-Hill, 1974.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.