DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-2(11)-265-269

RIZIKA PODVODU V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH

Libuše Müllerová

Анотація


Článek vymezuje podvod a důvody jeho spáchání. Uvádí možné způsoby podvodu, kterými je buď rozkrádání aktiv, které je prováděno hlavně zaměstnanci, nebo podvodné účetní vykazování, které provádějí zejména vedoucí pracovníci či vlastníci, případně může být podvod páchán oběma skupinami za pomoci třetích stran. Zjistit podvod umožní jednak obecné indikátory podnikové kultury, jednak specifické indikátory vytvářející podmínky pro podvod či příležitost. Následky podvodu jsou jak peněžní, tak nepeněžní. Zabránění podvodu napomůže nastolení etické kultury pracovního prostředí, vybudování vnitřního kontrolního systému a důsledné delegování pravomoci a odpovědnosti v rámci firmy.

Ключові слова


společnost; malé a střední podniky; podvod; riziko podvodu v podnicích; vnitřní kontrolní systém v podniku; jaké následky podvodů v oblasti finančních nákladů; prostřednictvím finanční falšování; krádež majetku jako prostředek ekonomického podvodu

Повний текст:

PDF

Посилання


Králíček V., Müllerová L. Auditing, Edice “Vzdělávání účetních v ČR”, Bilance 1998.

Mezinárodní auditorské standardy IFAC (české vydání 2007).

Etický kodex IFAC přijatý Komorou auditorů ČR.

Koncepční rámec pro nezávislost auditora (ISB – A Conceptual Framework for Auditor Independence, November 2000, New York).

Kavid N. Ricchiute: Auditing, Victoria Publishing, Praha 1994.

Kovanicová D. Finanční účetnictví – světový koncept, nakladatelství Polygon 2005, ISBN 80-7273-129-7.

Müllerová L. Etika, nezávislost a odpovědnost auditora, Acta oeconomica pragensia, VŠE Praha 1999.

Müllerová L., Müller K. Professional ommunities nd heir ole n ormation f ussiness Ethics, Mezinárodní konference Eben Praha 1997.

Müllerová L. Auditing pro manažery, aneb proč a jak se ověřuje účetní závěrka, ASPI Praha 2007, ISBN: 978-80-7357-308-9.

Studie Evropské federace účetních expertů (Féderation des Experts Comptables Européens – FEE), zaměřená na rizika podvodů u malých a středních podniků s cílem tato rizika minimalizovat

Graham W. Cosserat: Modern auditing, John Wiley Sons, Ltd, Chennai, India 2005, str. 37, ISBN-10 0470-86322-6 (P/B), ISBN-13 978-0470-86322-0 (P/B).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES ze dne 17. května 2006 o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.