DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-2(11)-384-396

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЇХ ВИКОНАННЯМ

Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Запропоновано класифікацію положень колективних договорів відповідно до цілей облікового відображення операцій, пов’язаних з їх виконанням керівництвом вітчизняних підприємств.

Ключові слова


вітчизняні підприємства; колективний договір на підприємстві; класифікація положень колективного договору; облікове відображення операцій щодо виконання положень колективного договору

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрусенко Н. Якнайшвидше погасити заборгованість – обов’язок економічно активних підприємств // Праця і зарплата. – 2007. - №13(545). – С. 2.

Граждан А.Б. Стратегия управления персоналом как инструмент повышения эффективности организации // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2007. – Ч. 2. - № 7 (113). – С. 42-45.

Ендовицкий Д.А., Вострикова Л.А. Вознаграждение персонала: регулирование, учет и отчетность, экономический анализ: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080109 “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”, 080105 “Финансы и кредит” / Д.А. Ендовицкий, Л.А. Вострикова. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 303 с.

Колективні договори на підприємстві: профспілка наполягає // Бухгалтерія – 2007. – № 26. – С. 29.

Равенко О.В. Особливості формування податкової стратегії підприємства // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2007. – Ч. 2. - № 7 (113). – С. 155-158.

Романюха О. Колективний договір на підприємстві: не обов’язково, але бажано // Бухгалтерія – 2007. – № 26. – С. 98-102.

Управление эффективностью и качеством: Модульная программа: Пер. c англ. / Под ред. И. Прокопенко, К.Норта: В 2 ч. – Ч. – Ч.ІІ. – М.: Дело, 2001. – 608 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.