DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-2(11)-182-202

ЗБЕРЕЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ – ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ ОБЛІКОВИХ ТА ЮРИДИЧНИХ СЛУЖБ

Дмитро Леонідович Кузьмін

Анотація


В статті викладено результати дослідження одного із елементів системи внутрішнього контролю – збереження майна власника обліково-правовими методами.

Ключові слова


система внутрішнього контролю; майно власника; збереження майна власника; облікові та юридичні служби

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей” від 06.06.95 р. № 217/95.

Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІУ “Про бухгалтерський обпік та фінансову звітність в Україні”.

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України та Міністерства фінансів України від 30.10.98 р. № 90.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Мінфіну України від 11.08.94 р, № 69 (Баланс – 2006, № 8 44).

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-УІІІ.

Перелік посад і робіт, що заміщаються або виконуються працівниками, з якими підприємством,установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування у процесі виробництва, затверджений постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з праці та соціальних питань від 28.12.77 р. № 447/24.

Порядок визначення розміру збитку від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.96р. № 116.

Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 10.08.2001 р. № 142/181.

Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, затверджений наказом Мінпраці від 12.05.96 р. № 43.

Цивільний кодекс України від 16.01.03 р. № 435-ІУ.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.