DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-2(11)-21-42

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ: ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ

Тетяна Анатоліївна Бутинець

Анотація


Вперше розглядається організація системи внутрішнього контролю на
підприємствах в умовах ринку з новим підходом до формування її складових:
предмет, об’єкт та середовище контролю.

Ключові слова


підприємство; внутрішній контроль як система; елементи організації системи контролю; предмет внутрішнього контролю; об`єкт внутрішнього контролю; середовище внутрішнього контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Догиль Л.Ф. Управление хозяйственным риском: Учеб. пособие / Л.Ф. Догиль. – Мн.: Книжный Дом, Мисанта, 2005. – 224 с.

Корінько М.Д. Удосконалення організації та функціонування системи внутрішнього економічного контролю при диверсифікації діяльності суб'єктів господарювання // Статистика України, 2008. – № 1. – С. 34-40.

Магопець О.А. Організація внутрішньогосподарського контролю на сільськогосподарських підприємствах // Вісник Львівської комерційної академії. – 2004. – Випуск 16. – С. 310-316.

Максімова В.Ф. Класифікація внутрішнього економічного корпоративного контролю // Вісник Львівської комерційної академії. – 2004. – Випуск 16. – С. 316-322.

Мельник М.В. Ревизия и контроль: учебник / М.В. Мельник, А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин / Под ред. проф. М.В. Мельник. – М.: КНОРУС, 2007. – 640 с.

Новий тлумачний словник української мови. “Аконіт”, 2000.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М. : “Сов. энциклопедия”, 1968. – 900 с.

Пилипів Н.І. Облік і контроль затрат на газотранспортних підприємствах: Монографія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2007. – 364 с.

Привезенцев В.А. Контроль и ревизия: Учеб. пособие. –М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 96 с.

Сиротенко Э.А. Внутрифирменные стандарты аудита: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. – М.: КНОРУС, 2007. – 240 с.

Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методики, практика) / Б.Н. Соколов. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2007. – 442 с.

Стеців І.І., Рудницъкий Т.В. Внутрішньогосподарський контроль в інформаційній системі менеджменту підприємства // Вісник Львівської комерційної академії. – 2004. – Випуск 16. – С. 426-430.

Финансовый словарь / Благодатин А.А., Лозовський Л.Ш., Райзберг Б.А. – М.: ИНФРА – М, 2006. – VI – 378 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.