DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2008-2(11)-5-20

СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН СВІТУ

Валерій Петрович Бондар

Анотація


Проведено аналіз специфіки систем організації аудиторської діяльності в різних
країнах світу, визначено типи регламентаційних структур аудиторської
діяльності, запропоновано класифікацію моделей організації та регулювання
аудиторської діяльності за ступенем державного втручання.

Ключові слова


аудиторська діяльність в країнах світу; специфіка систем організації аудиторської діяльності в країнах світу; класифікація моделей організації аудиторської діяльності; ступені державного втручання в моделі аудиторської діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев В.Д. Правовое регулирование аудита в России. – М.: ИНФРА-М, 1996.

Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит”. Вищих навчальних закладів. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 512с.

Бухгалтерский учет в зарубежных странах: Учебное пособие / под ред. проф. Ф.Ф. Бутынца. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 480 с.

Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація – К.: Знання, КОО, 2001. – 402 с.

Миронова О.А. Аудит: теория методология: учеб. пособие: для чтения курсов “Аудит” студентам и магистрам специальностей “Финансы и кредит”, “Бухгалтерский учет и аудит”, “Налоги и налогообложение” / О.А. Миронова, М.А. Азарская. – 2-е инд., испр. – М.: Омега-Л, 2006. – 176 с.

Робертсон Дж. Аудит. Перев. с англ.. – М.: КРМG, Аудиторская фирма “Контакт”, 1993. – 496 с.

Тимко Й.П. Аудит в Україні: становлення і організація. – Ужгород, 1996.

Томов Й. Теория на контрола и одита. – Свищов, 2002. – 339 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.