DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-2(32)-342-355

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ

Юлія Борисівна Слободяник

Анотація


Аргументовано необхідність перегляду парадигми вітчизняної контрольної системи у напрямку розбудови державного аудиту, що є новим напрямом економічної науки і потребує системного підходу та відповідних теоретико-методологічних розробок. Проаналізовано сучасні підходи до розуміння сутності державного аудиту. Порівняно особливості вітчизняної контрольної системи з контрольними системами зарубіжних країн. Визначено, що більшість розвинутих країн світу мають систему контролю державних фінансів, що складається з державного внутрішнього фінансового контролю (по лінії уряду) і державного аудиту (по лінії парламенту). Досліджено основні елементи теорії державного аудиту. Надано визначення державного аудиту як виду контролю. Визначено основні функції та завдання. Сформульовано предмет і об’єкти державного аудиту, охарактеризовано його суб’єкти. Обґрунтовано поділ принципів державного аудиту на основоположні та методологічні. Сформульовано напрями подальшого розвитку теорії державного аудиту.

Ключові слова


державний аудит; суспільні ресурси; теорія державного аудиту

Повний текст:

PDF

Посилання


Антипова Т.В. Теория и методология государственного аудита получателей федеральных бюджетных средств : дис. ... д-ра. экон. наук : 08.00.12 / Антипова Татьяна Валентиновна. – М.,2008. – 380 с.

Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-ІІІ //Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 37. – Ст. 189.

Про аудиторську діяльність : Закон України від 22.04.1993 № 3125-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3125-12.

Про Рахункову палату : Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/576-19.

International Organization of Supreme Audit Institutions [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.intosai.org/about-us.html.

International Standards of Supreme Audit Institutions [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.issai.org/composite-347.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.