DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-369-374

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

О. В. Філозоп

Анотація


Досліджується процес організації внутрішнього аудиту на підприємстві.

Ключові слова


підприємство; внутрішній аудит на підприємстві; організація процесу внутрішнього аудиту

Повний текст:

PDF

Посилання


Аудит [учебное пособие] /под ред. к.э.н., доц. П.Н. Майданевича, к.э.н., асс. Е.И. Волошиной – Симферополь: ЧП “Предприятие Фенікс”, 2008 – 700 с.

Білуха М.Т. Курс аудиту: [підручник], / М.Т. Білуха. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.: Вища школа. – Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с.

Бодюк А.В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності: [монографія] / А.В. Бодюк. – К.: Кондор, 2005. – 356 с.

Бортник Н.А. Внутренние резервы предприятия: учет, контроль и аналіз /Бортник Н.А., Бортник А.Н., Мех. Я.В. – Саратов: Издат. Центр СГСЭУ, 2000.– 88 с.

Бутинець Ф.Ф. Аудит: [підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів] / Ф.Ф. Бутинець – 2-е вид., перероб. та доп. –Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 672 с.

Аудит: [учебное пособие] / [Майданевич П.Н., Абдул Каюм, Федосеев С.К., Олейник О.А.]; под ред. проф. А.Ю. Рудченко. – Донецк ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 395 с.

Пантелєєв В.П. Внутрішній аудит: [навч. посіб] / Пантелєєв В.П., Корінько М.Д. /за ред. д.е.н., проф. В.О. Шевчука. – К.: Державна академія статистики обліку та аудиту Державного комітету статистики України, 2006. – 247 с.

Рудницький В.С. Внутрішній аудит: методологія, організація: [монографія] /В.С. Рудницький – Тернопіль: “Економічна думка”, 2000. – 106 с.

Сонин А.М. Внутренний аудит: Современный подход. / А.М. Сонин – М.: Финансы и статистика, 2007. – 64 с.

Сушкевич А.Н. Организация бухгалтерского учета и внутреннего аудита. /А.Н. Сушкевич. – Мн.: Ред. журн. “Пром.-торг. право”, 2006. – 160 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.