DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-323-329

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ОГЛЯД МЕТОДИК

Олексій Іванович Пилипенко

Анотація


Розглянуто основні методики аналізу інвестиційної привабливості підприємств та наведено основні недоліки у практичному їх використанні за різними видами діяльності.

Ключові слова


підприємство; інвестиційна привабливість підприємства; методика аналізу інвестиційної привабливості підприємства; огляд методик аналізу інвестиційної привабливості

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз і розробка інвестиційних проектів: навчальний посібник /Цигилик І.І., Кропецька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. – К.: Центр навчальної літератури, 2005 р. – 160 с.

Деньга С.М. Бухгалтерська модель підприємства: генетичний аспект /С.М. Деньга // 2-га міжнародна науково-практична конференція молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в 21 столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”: збірник тез доповідей. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – С. 355-357.

Ковальова Н.Л. Проблеми підвищення інвестеційної привабливості підприємств /Н.Л. Ковальова // Экономика и маркетинг в XXI веке, 2003. – № 4.

Комаринсокий Я. Фінансово-інвестиційний аналіз / Я. Комаринсокий, І. Яремчик – К.:“Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана Агентство “Книга Пам’яті України”,1996. – 298 с.

Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: [монографія] /Л.А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: підручник. / Є.В. Мних. – К.: Київ. Нац. Торг.-екон. ун-т, 2008. – 514 с.

Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві: [навч. посібник] /Є.В. Мних, П.Ю. Буряк – Львів: Світ, 1998. – 208 с.

Подольська В.О. Фінансовий аналіз: навчальний посібник /В.О. Подольська, О.В. Яріш – К.:Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

Сахацька О.М. Методичні підходи до визначення інвестиційної привабливості аграрних підприємств / Сахацька О.М. // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. У чотирьох частинах Ч.3.; за редакцією П.Т. Саблука. – К.:2001 – 511 с.

Свицкая Г.В. Показатели экономической эфективности предприятий: обоснование и методика расчета /Свицкая Г.В. [відп. ред. В.Г. Лінник] //Фінанси, облік і аудит: [збірник наук. праць. спец. вип.]. – К.: КНЕУ, 2006. – № 1. – 412 с. – С. 43-50.

Управління зовнішньоекономічною діяльністю: [навч. посібник] /під заг. ред. А.І. Кредісова; пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. – К.: 1997. – 448 с.

Фрітц-енц Як Рентабельность инвестиций в персонал: измерение экономической ценности персонала /Як Фритц-енц /под общ. ред. В.И. Ярных. – М.: Вершина, 2006. – 320 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.