DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-293-302

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy)

Mieczyslaw Dudek, Peter Mazurkiewicz

Анотація


W artykule przedstawiono księgowe, proste metody wyceny wartości przedsiębiorstwa takie jak: wartość księgowa, skorygowane aktywa netto oraz wartość likwidacyjna z uwzględniem ich zalet oraz wad. Dokonano analizę wyceny przedsiębiorstwa metodami księgowymi oraz metodą EVA, która przeprowadzona wstanie na podstawie Spółki powstała z połączenia dwóch operatorów telekomunikacyjnych, Tel-Energo i Telbanku EXATEL S.A. w wyniku ostateczna wartość Spółki EXATEL S.A. na podstawie podejścia dochodowego jest większa.

Ключові слова


firma; ekonomiczna wartość przedsiębiorstwa; metody wyceny spółki; wartość opłacalna w ocenie przedsiębiorstwa; wartość księgowa w ocenie przedsiębiorstwa; skorygowanych aktywów netto; wartość likwidacyjna spółki; EXATEL Company S.A.

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Black, A., Wright P., Bachman, J.E. (2000) W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Wyd. ABC, Warszawa.

Boulos, F., Haspeslagh P. and T. Noda (2001) Getting the value out of value – based management. INSEAD, Paryż

Damodaran, A. (2007) Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice.

Duliniec, A. (2001) Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem (2003) red. Szczęsny, wyd. W., Beck, Warszawa

Knight, J. (1998) Value Based Management, McGrow-Hill, New York

Machała, R. (2001) Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa

Marsh, D.G. (1999) Making or breaking value, New Zealand Management.

Milbourn, T. (2000) Urok EVA jako miary efektywności, w: Tajniki finansów praktyczny przewodnik po fundamentach i arkadach finansów, Liber, Warszawa

Monnery, N. (2000) Przesłanki za zarządzaniem wartością, w: Tajniki finansów praktyczny przewodnik po fundamentach i arkadach finansów, Liber, Warszawa.

Ostaszewski, J. (2003) Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa.

Simms, J. (2001) Marketing for value, Marketing, June 28

Stewart, G.B. (1991) The Quest for Value, Harper Business, New York

Wartość firmy a sektorowa atrakcyjność alokacji kapitałowej (2004) red. Bieliński J., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, CeDeWu, Warszawa.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.