ФУНКЦІЇ ОБЛІКОВИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ КОЛЕКТИВНО- ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ

Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Обґрунтовано функції облікових працівників та коло їх повноважень як суб’єктів забезпечення виконання положень колективного договору на підприємстві.

Ключові слова


підприємство; соціально-трудові відносини на підприємстві; колективний договір на підприємстві; функції облікових працівників

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна не сповідь / Ф.Ф. Бутинець. Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 328 с.

Закон України “Про відпустки” від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР [Електронний ресурс]: К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2008. – 1 електорн. опт. диск (CDROM): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-233; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 95 OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з контейнера.

Закон України “Про колективні договори та угоди” від 1 липня 1993 року № 3356-ХІІ [Електронний ресурс]: К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2008. – 1 електорн. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-233; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 95 OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з контейнера.

Закон України “Про оплату праці” від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР [Електронний ресурс]: К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2008. – 1 електорн. опт. диск (CDROM): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-233; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 95 OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з контейнера.

Закон України “Про охорону праці” від 14 жовтня 1992 року № 2694-[Електронний ресурс]: К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2008. – 1 електорн. опт. диск (CDROM): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-233; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 95 OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з контейнера.

Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999 року № 1045-ХІV [Електронний ресурс]: К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2008. – 1 електорн. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-233; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 95 OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з контейнера.

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року [Електронний ресурс]: К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2008. – 1 електорн. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-233; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 95 OSR2/98/NTSP6/2000/XP. – Назва з контейнера.

Кодекс про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-X [Електронний ресурс]: К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2008. – 1 електорн. опт. диск (CDROM): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-233; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 95 OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з контейнера.

Конвенція МОП № 154 “Про сприяння колективним переговорам” [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi. – Назва з контейнера.

Конвенція МОП № 98 “Про застосування принципів права на організацію та проведення колективних переговорів” [Електронний ресурс] /Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.–Назва з контейнера.

Петрук О.М. Роль бухгалтерської служби у договірному процесі: ретроспективно-обліковий аспект / О.М. Петрук, К.В. Романчук // Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи [монографія]. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – С. 114-124.

Постанова КМУ 05.04.1994 р. № 225 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів[Електронний ресурс]: К.: CD- вид-во “Інфодиск”, 2008. – 1 електорн. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-233; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 95 OSR2/98/NT SP6/2000/XP. – Назва з контейнера.

Рекомендація щодо колективних договорів № 91, ухвалена Генеральною конференцією Міжнародної організації праці 06 червня 1951 року [Електронний ресурс]: К.: CD-вид-во “Інфодиск”, 2008. – 1 електорн. опт. диск (CD-ROM): цв; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium-233; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 95 OSR2/98/NTSP6/2000/XP. – Назва з контейнера.

Романчук К.В. Організація та методика бухгалтерського обліку договірного процесу (на прикладі діяльності промислових підприємств України): дис. кандидата екон. наук: 08.06.04 / Романчук Катерина Василівна. – К., 2005. – 228 с.

Jankowiak K. Zakładowe fundusz świadszeń socjalnych. – Warszawa: Zielona Góra, 2002. – 132 str.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-258-268

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.