DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-241-244

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

О. А. Шевчук

Анотація


Розглянуто особливості побудови контролю витрат в аграрних підприємствах. Обґрунтовано недоцільність використання лише тільки позамовного методу обліку витрат у галузі рослинництва. Запропонована система обліку та контролю витрат за попроцесним методом із застосуванням чекової форми контролю витрат за центрами відповідальності.

Ключові слова


аграрне підприємство; галузь рослинництва; витрати на аграрному підприємстві; облік витрат на аграрному підприємстві; попроцесний метод обліку та контролю витрат на аграрному підприємстві; чекова форма контролю витрат за центрами відповідальності

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік [навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.050106 “Облік і аудит”]. / Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

Моссаковський В. Система контролю витрат виробництва за сучасних умов /В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 9. – C. 225.

Огійчук М.Ф. Формування у бухгалтерському обліку доходів та витрат сільськогосподарської діяльності відповідно до вимог П(С)БО 30 “Біологічні активи” / М.Ф. Огійчук // Облік і фінанси АПК. – 2006. – № 6. – C. 35.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 р № 790.

Фесенко Д.М. Внутрішньогосподарський розрахунок із застосуванням розрахункових чеків: [методичний посібник] / Д.М. Фесенко – Полтава, 2008. – 20 c.

Шатковська Л.С. Економічний контроль на сільськогосподарських підприємствах: [навчальний посібник] / Л.С. Шатковська – Київ: Урожай, 2004. –187 c.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.