СУБ’ЄКТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ЇХ ФОРМУВАННЯ

Дмитро Леонідович Кузьмін

Анотація


Розглядаються проблеми формування суб’єктів інвентаризації, їх роль у здійсненні контролю за збереження майна власника.

Ключові слова


майно власника; збереження майна власника; контроль за збереженням майна власника; інвентаризація; суб`єкти інвентаризації; порядок формування суб`єктів інвентаризації

Повний текст:

PDF

Посилання


Бардаш С.В. Сутність і зміст інвентаризації / С.В. Бардаш // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 1999. – № 9. – С. 216-226.

Бутынец Ф.Ф. Инвентаризация хозяйственных средств в сельскохозяйственных предприятиях / Ф.Ф. Бутынец, Ю.С. Цал-Цалко – К., 1980. – 116 с.

Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування: [навч. посібник] / за ред. В.І. Лемішовського. – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2007. – 1104 с. (Лемішовська О.С.)

Дем’яненко М.Я. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку: [монографія] /М.Я. Дем’яненко, В.В. Чудовець. – К.: ННЦІАЕ, 2008. – 288 с.

Інвентаризація – інструмент достовірності фінансової звітності [Електронний ресурс] //Вісник податкової служби. – 2006. – № 34 (364). –Режим доступу: www.uashops.com.ua/modules/myarticles/article.php?storyid=191

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків від 11 серпня 1994 р. № 69

Перков М.Ф. Как мы проводим инвентаризацию / М.Ф. Перков // Учет и финансы в колхозах и совхозах. – 1958. – № 9. – С. 6-9.

Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H. Rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Poznań 2002.

Śnieżek E. Wprowadzenie do rachunkowości. Przyklady zadania, testy, komentarze, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2003.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-202-209

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.