DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-163-174

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК ОСНОВНИЙ МЕТОД НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В КОНТРОЛІ

Тетяна Анатоліївна Бутинець

Анотація


Розглядається один з найважливіших методів наукового дослідження в контролі та здійснення контрольно-ревізійних дій.

Ключові слова


бухгалтерський облік і контроль; спостереження як метод дослідження в контролі; контрольно-ревізійні дії

Повний текст:

PDF

Посилання


Бажан М.П. Український Радянський Енцикопедичний Словник. / М.П. Бажан [у 4-х т.] – К.: Академія наук Української РСР, Т. 2.-1967. – 854 с.

Бернар И. Толковый экономический и финансовый словарь: французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология: / Бернар И., Колли Ж.-К. [пер. с фр., у 2-х тт. – Т. 2],– М.: Междунар. отношения, 1997. – 760 с.

Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: [підручник] /М.Т. Білуха – К., “Вища школа”, 1994. – 364 с.

Бутынец Ф.Ф. Предмет и объекты контроля в сельськохозяйственных предприятиях. Учебное пособие для студентов сельскохозяйственных вузов. /Ф.Ф. Бутынец – К.: Украинская сельскохозяйственная академия, 1976. – 108 с.

Ванштейн Э.Г. Ревизия и контроль в банках: [учебное пособие] /Э.Г. Ванштейн – М.: “Высшая школа”, 1984. – 200 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад, і голов. ред. В.Т. Бусел] –К.: Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. – 1440 с.

Енциклопедичний словник бізнесмена: менеджмент, маркетинг, інформатика./ під заг. ред. М.I. Молдованова. – К.: Техніка, 1993. – 856 с.

Мельник М.В. Ревизия и контроль: [учебное пособие] / Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А.Л.; под. ред проф. М.В. Мельник. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2004. – 520 с.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Райзберг Б.А., Лазовский Л.М., Стародобцува Е.Б. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 496 с.

Советский энциклопедический словарь / Научно-редакционный совет: А.М. Прохоров (пред.), М.С. Гиляров, Е.М. Жуков и др. – М.: "Советская Энциклопедия", 1980. – 1600 с.

Шпиг А.А. Ревизия и контроль в торгове: [ученик для учет-экон. фак. торг. вузов] / А.А. Шпиг.– М.: Экономика, 1982. – 232 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.