DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-154-162

ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ: ХХІ СТОЛІТТЯ – НОВЕ УЯВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО

Жанна Миколаївна Ющак, С. І. Мельник

Анотація


Дані бухгалтерського обліку повинні бути достовірними і нести в собі повну та правдиву інформацію. Але цього не буде поки фахівці економічної сфери не усвідомлять необхідність введення до Плану рахунків такої статті витрат як “трансакційні витрати”, що дасть змогу отримати інформацію не лише про внутрішній стан підприємства, а й зовнішній, а також надасть можливість уникати помилок на макроекономічному рівні.

Ключові слова


бухгалтерський облік; вітчизняна облікова система; трансакційні витрати як стаття витрат плану рахунків

Повний текст:

PDF

Посилання


Архієреєв С.І. Трансакційні витрати в умовах ринкової трансформації: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.01.01 / С.І. Архієреєв / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. – 32 с.

Борсукова С.Ю. Трансакционные издержки вхождения на рынок предприятий малого бизнеса / Борсукова С.Ю. // Проблемы прогонозирования. – 2000. – № 1. – С. 108-119

Данильчук І.В. Теоретичний аспект визначення трансакційних витрат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://intkonf.org/index.php?s=%F2%F0%E0%ED%F1%E0%EA%F6

Капелюшников Р. Теория трансакционных издержек [Електронный ресурс]. – Режим доступа: ie.boom.ru/Lecture3.htm

Коуз Р. Проблемы социальных издержек: Главы из кн. [амер. экономиста] // США: экономика, политика, идеология.- 1993.- № 2.- С. 90-107.

Малахов С. Трансакционные издержки и макроэкономическое равновесие //Вопросы экономики. – 1998. – № 11. – С. 78-97.

Рибалкін В.О. Теорія власності / В.О. Рибалкін, І.В. Лазня. – К.: Логос, 2003. – 256 с.

Суворова С. Трансакционные издержки: особенности признания в учетной системе для целей управления // Проблемы и практика управления – 2006. –№ 10. – С. 45-53.

Токарев В. Трансакционные издержки [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://mc-ma.narod.ru/mc-ma/mc-ma5/ceo5.htm

Управління затратами підприємства [монографія] / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. – Київ. Лібра, 2007. – 320 с.

Яковлєв А. Раскрытие информации о предприятиях и проблемы классификации неденежных трансакцій //Вопросы экономики. – 2000. – №5. –С. 91-102

Couse R. The Firm, the Market, and the Law, p. 6.

Jensen M.C., Meckling W.H. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure // Journal of Financial Economics. – 1976. – Vol. 3, № 4. –P. 105-147.

МiIgrom P.R., Roberts J. Bargaining сosts, infIuenсe сosts, and the organization of eсonomic aсtivitу / Perspeсtives on positive poIitiсa eсonomy. ed. by Alt J.Е. and Shapsley K.A. – Cambridge, 1990.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.