DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-131-148

ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ В ДИСЕРТАЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ

Ірина Валеріївна Супрунова

Анотація


Проведено критичний аналіз наукових досліджень, присвячених проблемам оцінки, виконаних протягом 1993-2008 рр. в Україні в сфері економічних наук, з метою виявлення нерозкритих проблемних питань оцінки в бухгалтерському обліку та подальшого їх вирішення.

Ключові слова


сфера економічних наук; бухгалтерський облік; дисертації українських дослідників; проблема оцінки в бухгалтерському обліку; критичний аналіз наукових досліджень оцінки в бухгалтерському обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Гуцайлюк З. Деякі питання реформування системи бухгалтерського обліку: концепція та реалізація / З. Гуцайлюк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – №10. – С. 11-17.

Кіндрацька Л. Теорія бухгалтерського обліку: сучасні реалії оновлення /Л. Кіндрацька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – №12. – С. 30-33.

Кірейцев Г.Г. Бухгалтерський облік та науковці, що генерують ідеї його розвитку /Г.Г. Кірейцев // Бухгалтерія в сільському господарстві – 2008. – №20 (221). – С. 3-7.

Кірейцев Г.Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки [Текст]: [монографія] / Кірейцев Г.Г. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 236 с.

Ловінська Л.Г. Оцінка в бухгалтерському обліку [Текст]: [монографія] /Л.Г. Ловінська. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

Малюга Н.М Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи [Текст]: монографія / Н.М. Малюга. – Житомир, 1998. –383 с.

Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін [Текст]: [монографія] / О.В. Олійник. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 653 с.

Палий В.Ф. Теория бухгалтерского учёта: современные проблемы / В.Ф. Палий. – М.: Изд-во “Бухгалтерский учет”, 2007. – 88 с.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учёт: от истоков до наших дней: [учеб. пособ. для вузов]. / Я.В. Соколов– М.: Аудит. Юнити, 1996. – 636 с.

Micherda B. Ewolucyja wyceny we współczasnej rachunkowości: Zeszyty teoretyczne rachunkowości [Numer specjalny] / В. Micherda – Warszawa: Stowarzyszenie księgowych w Polsce. Rada naukowa, 2001. – Tom 4 (60). –

Str. 122-133.

Surdykowska S. Wycena w środowisku nowej ekonomii – wartość księgowa kontra wartość rynkowa: Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu [Problemy wyceny w rachunkowości] / Redaktory naukowi: Tereza Cebrowska, Waldemar Doktuś / S. Surdykowska – Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2001 – № 911. – Str. 258-275.

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.