DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-110-124

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ОСНОВА ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР

Валерій Миколайович Пархоменко

Анотація


Виділено рівні нормативного регулювання якості та встановлено місце виконання договірного процесу в контексті відповідності якості предмету договору для суб’єктів мега-, макро- і мікрорівнів.

Ключові слова


договірний процес; договірні зобов`язання; предмет договору; якість продукції; нормативне регулювання якості; облік якості предмету договору

Повний текст:

PDF

Посилання


Анисимова Н.Ю. Анализ системы качества винодельческой продукции /Н.Ю. Анисимова // Вестник ЖГТУ. – № 2 (32). – 2005. – С. 38-44.

Господарський кодекс України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http:// www.rada.gov.ua

Морозова-Герасимович Н.А. Облікове забезпечення аналізу витрат на якість продукції на підприємствах харчової промисловості / Н.А. Морозова-Герасимович // Вісник ЖДТУ. – № 17. – 2001. – С. 61-66.

Олійник О.Б. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності / О.Б. Олійник – К.: Алерта, 2006. – 140 с.

Положення бухгалтерського обліку 8/01 “Умовні факти господарського життя” [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http:// www.russianseattle.com/help.ru

Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар [Притика Д.М., Тітов М.І., Гайворонський В.М. та ін.] – [5-е вид., перероб. та доп.] – Харків: Консул, 2005. – 304 с.

Петрук О.М. Облік та аналіз договірних відносин: проблеми теорії та практики: [монографія] / О.М. Петрук – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 332 с.

Рекомендації про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації, які схвалені постановою колегії Міністерства юстиції України від 15 січня 1996 р. № 2 (станом на 26.03.07 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: // http://uapravo.net

Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003 р. / С.О. Теньков – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 720 с. –(Нормат док. та комент.)

Цивільне право: навчальний посібник для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1996. – 480 с.

Шаповал М.І. Менеджмент якості: [підручник] / М.І. Шаповал – К.: Знання,2006. – 471 с.

Щербина В.С. Господарське право: [підручник] / В.С. Щербина – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.