DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-94-104

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ “УМОВНІ ФАКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ”

Лілія Федорівна Маценко

Анотація


Визначається внутрішня суть поняття “умовний факт господарського життя”. Обґрунтовується перегляд принципу фінансової звітності“превалювання змісту над формою”.

Ключові слова


поняття умовного факту господарського життя; принцип фінансової звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2007 р. – 328 с.

Бухгалтерський словник / [за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця]. – Житомир ПП “Рута”,2001. – 224 с.

Сущность и явление. [монографія] / [Кизима В.В., Огородник И.В. и др.] – К.: Научная мысль – 1987.

Кириленко Г.Г. Гносеологічний статус деяких концепцій філософії науки. /Г.Г. Кириленко. – Філософія науки, 1976. – № 3. – 326 с.

Краткий экономический словарь / [под ред. А.Н. Азримеяна]. – 3-е изд. – М.: Інститут новой экономики, 2005. – 1088 с.

Кузнєцов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – н. XIX века: [учеб. пос. для университетов]. – М.: Высшая школа, 1989. – 480 с.

Кутер М.И. Условные факты хозяйственной деятельности – новое или хорошо забытое старое? / М.И. Кутер, Д.В. Луговской // Международный бухгалтерский учет. – 2005. – № 10. – С. 30-37.

Луговской Д.В. Приоритет экономического содержания над правовой формой? /Д.В. Луговской , Е.В. Оломская, Ю.Н. Молодцова // Международный бухгалтерский учет. – 2007. – № 5. – С. 31-37.

Лутай В.С. Теория диалектики и общая теория науки. / В.С. Лутай – К.: Высшая школа, 1981. – 168 с.

Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: дис. …докт. екон. наук.: 08.06.04 / Малюга Наталія Михайлівна – Житомир,2006. – 539 с.

Міжнародний стандарт фінансової звітності 37 “Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи”: діє з 01.07.1999 р.; [Електронний ресурс]. Пер. по матеріалах сайту. – Режим доступу: bankir.ru.

Ніцше Ф. Так казав Зараустра. Жадання влади / Ф Ніцше.; [пер. з німецької А. Онишка, П. Таращука]. – К.: Основи, Дніпро, 1993. – 415 с.

Петрушенко В.Л. Філософія [підручник] / В.Л. Петрушенко. – 4-е вид., виправл. і доп. – Львів: Магнолія плюс, видавець СПДФО В.М. Піча, 2006. – 506 с.

Положення бухгалтерського обліку 8/01 “Умовні факти господарського життя”. Затверджено наказом Міністерства фінансів Російської Федерації від 28.11.2001 року.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. / Я.В. Соколов – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА. – 2000. – 536 с.

Філософський словник / [за ред. В.І. Шинкарука]. – Головна редакція УРЕ. – К.: 1973.

Хендриксен Є.С. Теория бухгалтерского учета. / Є.С. Хендриксен, М.Ф. Ван Бреда [пер. с анг.]; под ред. проф. Я.В. Соколова – М.: Финансы и статистика, 1997. – 567 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.