DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-74-85

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КРАЇНАХ ЗОНИ ПОШИРЕННЯ ІСЛАМУ: СУБ’ЄКТИВНИЙ ВПЛИВ

Димитрій Олександрович Грицишен

Анотація


Досліджено особливості організації бухгалтерського обліку в країнах зони поширення ісламу під впливом запитів користувачів та особливостей діяльності суб’єктів організації та ведення бухгалтерського обліку.

Ключові слова


бухгалтерський облік; іслам; країни зони поширення ісламу; вплив на організацію обліку в ісламських країнах

Повний текст:

PDF

Посилання


Ларионов А.Д., Аль-Шарайрех Д.А. Исламская модель бухгалтерского учета /А.Д. Ларионов, Д.А. Аль-Шарайрех // Исламские финансы в современном мире. Экономические и правовые аспекты, – М.: УММА, 2000, – С. 214–232, С. 214

Малюга Н.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико-методологічні основи: дис. … доктора екон. наук: 08.06.04 / Малюга Наталя Михайлівна. – Житомир, 2006. – 365 с.

Муртазин М.Ф. соотношение религии и политики в учении ислама и практике мусульманских стран: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. филос. наук: спец.: 09.00.13. “Религиоведение, философская антропология, философия культуры”/ М.Ф. Муртазин, - Москва. 2008. – 24 с.

Петрук О.М. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація: дис. … доктора екон. наук: 08.06.04 /Петрук Олександр Михайлович. – Житомир, 2006. – 336 с.

Свечкарева В.Р. Цивилизационное взаимодействие “Запад-Восток”: философско-методологический анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. филос. наук: спец.: 09.00.11. “Социальная философия”/В.Р. Свечкарева, - Волгоград. 2008. – 24 с.

Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: організація, прогноз розвитку: дис … доктора екон. наук: 08.00.09 / Людмила Віталіївна Чижевська. – Житомир, 2007. – 365 с.

From conventional accounting to Islamic accounting: review of the development western accounting theory and its iplications for and differences in the development of Islamic accounting // http: // Islamic-finance. Net

Mohammad R. Taheri The Basic Principles of Islamic Economy and Their Effects on Accounting Setting – Seting // The Pakistan, July – August, 2005, P.29

Shahul Hameed Bin Hj. Mohamed Ibrahim Need for fundamental research in Islamic асcounting: // http://islamic–finance.net


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.