DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2009-1(13)-63-74

ЕВОЛЮЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН

Ірина Вікторівна Жиглей

Анотація


Досліджено взаємозв’язок розвитку соціально-економічних умов та бухгалтерського обліку, розглянуто соціальний аспект еволюції бухгалтерського обліку.

Ключові слова


бухгалтерський облік; еволюція обліку; соціальний аспект еволюції обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Ф.Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь: (Монографія) / Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 328 с.

Коник Д.Л. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: Матеріали експертного дослідження / Коник Д.Л, Олійник М.В., Привалов Ю.О. // НАН України; Інститут соціології; Фонд “Інтелектуальна перспектива”; Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) / Ю. Саєнко (відп.ред.). – К. : Батискаф, 2002. – 72 с.

Мэтьюс М.Р. Теория бухгалтерского учета: [ученик] / М.Р. Мэтьюс, М.Х.Б. Перера; [перевод с анг. под ред. Соколова Я.В., Смирновой И.А]. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. – 663 с.

Пушкар М.С. Філософія обліку: [монографія] / М.С. Пушкар. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 157 с.

Ришар Ж. Бухгалтерский учет: теория и практика / Ж. Ришар; [пер. с фр. / под ред. Я.В. Соколова]. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.

Соколов Я.В. История развития бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 367 с.

Соколов Я.В. История бухгалтерского учета: [ученик] / Я.В. Соколов, В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с.

Шахул Гамид Бен Ходжа Мохаммед Ибрагим. От обычного бухгалтерского учета до исламского бухгалтерского учета: обзор развития теории западного бухгалтерского учета и ее значение для различий в развитии Исламского бухгалтерского учета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://islamicfinance.net. – Назва з контейнера

Belkaoui A. The Whys and Wherefores of Measuring Externalities // The Certified General Accountant. 1975. – January – February. – P. 29.

Burzyn E. Społeczny i ekologiczny aspekt współczesnej ewolucji rachunkowości w gospodarce rynkowej // Zeszyty naykowe akademii ekonomicznej w Krakowie. – 2003. – № 401. – S. 5-19

Littleton A.C., Zimmerman V.K. Accounting Theory: Continuity and Change. – N.Y.,1962. – P. 261-262.

Porter, Gray A., Norton, Curtis L. Financial Accounting on Decision Makers. The Alternative to Debits and Credits, 4th Edition. – USA: Thomson, South-western. – 812 p.

Rappaport A. Establising Objectives for Published Corporate Accounting Reports //The Accounting Review. – 1964. –October. – P. 954.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.