DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-484-497

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (КОНТРОЛЮ) В МУЗЕЙНИХ УСТАНОВАХ

Олеся Володимирівна Коваленко

Анотація


Наведений порядок організації системи внутрішнього аудиту (контролю), що створена в музейній установі, у процесі аудиту фінансово-господарської діяльності. Розглянуто особливості створення служби внутрішнього аудиту. Також у статті представлена міжнародна практика організації внутрішнього аудиту (контролю) в музейних установах.

На сучасному етапі виникає досить значна кількість проблем у зв’язку з недостатньою кваліфікацією, рівнем освіти та досвіду керівників і працівників контрольно-ревізійних підрозділів музейних установ. Тому в статті наводиться перелік якостей та навичок, необхідних для внутрішнього аудитора, а також ряд умов, необхідних для підготовки кадрів та підвищення престижу музейної професії.

Розглянуто питання сертифікації, що є досить важливим у формуванні кадрового потенціалу державних аудиторів. Світовий досвід засвідчив необхідність прийняття на державному рівні стратегії навчання і сертифікації внутрішніх аудиторів, у якій мають бути вирішені ключові питання. Представлено один із основних організаційних документів, яким має керуватися у своїй діяльності підрозділ внутрішнього аудиту, а саме – Положення про проведення внутрішнього аудиту (контролю) в музейних установах.


Ключові слова


внутрішній аудит (контроль); державний фінансовий контроль; організаційна структура; музейна установа; аудиторська діяльність; служба внутрішнього аудиту

Повний текст:

PDF

Посилання


Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю : Розпорядження КМУ від 24.05.2005 № 158-р / Кабінет міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.

Про затвердження Методики проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання : Наказ Голов КРУ від 04.08.2008 № 300 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.nau.ua/doc/?code=z1037-08.

Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ : Наказ Голов КРУ від 19.12.2005 № 451 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0451501-05.

Дорош Н.І. Сучасні аспекти становлення державного аудиту в Україні / Н.І. Дорош // Матеріали науково-практичної конференції «Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження». – К. :Піраміда, 2005. – 144 с.

Рубан Н.І. Концептуальні питання проведення фінансового аудиту використання бюджетних коштів / Н.І. Рубан // Матеріали науково-практичної конференції «Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження». – К. :Піраміда, 2014. – 144 с.

Четвертий семінар Міжнародного співтовариства практикуючих внутрішніх аудиторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/53748.

Офіційний сайт Російського інституту внутрішніх аудиторів [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.iia-ru.ru/.

Чумаченко М.Г. Пошуки нових орієнтирів української економічної освіти у підготовці фахівців за обліковими спеціальностями: реалії вітчизняних потреб та досвід розвинутих країн Заходу / М.Г. Чумаченко, С.В. Свірко // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана» ; відп. ред. А.М. Мороз. – 2010. – Вип. 15. – 374 с.

Даценко А.В. Проблемні аспекти державного фінансового контролю бюджетних установ та перспективи їх подолання / А.В. Даценко, І.О. Ковальчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64014.doc.htm.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.