DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-410-423

ПЛАНУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Андрій Володимирович Янчев

Анотація


Досліджено тенденції розвитку інформаційного суспільства та суспільства знань. Запропоновано методологічні засади державної політики розвитку інформаційного суспільства. Розвиток процесів глобального документообігу в Україні здійснюється на основі різних механізмів державного управління, які недостатньо узгоджені за принципами, пріоритетами, завданнями, суб’єктами, об’єктами, процедурами, термінами та ресурсами, значною мірою дублюють один одного, а іноді й суперечать один одному. Система глобального документообігу в Україні має будуватися на концептуальних засадах, які, насамперед, мають орієнтуватися на регіони України, визначення «слабких місць» та їх відповідне коригування. Розроблено концептуальну модель глобального документообігу, суб’єктами якої визначено довкілля, населення, бізнес, держава, а об’єктом – інформаційне суспільство, застосування якої сприяє розв’язанню проблем створення політико-правових, економічних, організаційних та матеріально-технічних умов для формування сучасної моделі державної інформаційної політики, підвищення ефективності використання усіх видів інформаційних ресурсів і управління елементами інформаційно-комунікаційної інфраструктури, забезпечення розвитку та захисту вітчизняної інформаційної сфери.


Ключові слова


глобальний документообіг; система бухгалтерського обліку; система електронного документообігу; документування

Повний текст:

PDF

Посилання


Повідомлення Європейської Комісії. «Європа–2020». Стратегія для розумного, сталого та всеохоплюючого зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/file/31493.

Рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ceascbw.com/products/gorizont2020/.

Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 № 964-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

Матюшенко І.Ю. Співвідношення глобальних проблем людства, пріоритетів науково-технічної діяльності та національних проектів в Україні / І.Ю. Матюшенко // Бізнес Інформ. – 2011. – № 4. – С. 7–11.

Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України :монографія / за ред. Л.І. Федулової. – К., 2011. – 656 с.

Самостроенко Г.М. Совершенствование электронного документооборота в системе отношений власти и бизнеса на основе маркетинга / Г.М. Самостроенко, А.А. Анненкова, Е.А. Злоткин // Управленческий учет. – 2014. – № 12. – С. 99–107.

Мелащенко А.О. Електронне діловодство :монографія / А.О. Мелащенко, О.С. Скарлат. – К. :Наукова думка, 2013. – 138 c.

Пронь Н.О. Вимоги до електронних документів: міжнародна практика та досвід України / Н.О. Пронь // Зб. наук. праць НУДПС України. – 2012. – № 1. – С. 356–366.

Новицький А.М. Правове регулювання iнституцiоналiзацiї інформаційного суспільства в Україні :монографія / А.М. Новицький. – Iрпiнь :НУДПС України, 2011. – 444 с.

Огийчук М.Ф. Електронне оподаткування в системі обліку податку на додану вартість / М.Ф. Огийчук, І.В. Горковенко, І.В. Сколотій // Проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 376–381.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.