DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-366-381

ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ганна Юріївна Ткачук

Анотація


Визначено теоретичні положення сутності ефективності господарської діяльності. Встановлено, що ефективність підприємства – це комплексна оцінка кінцевих результатів використання основних ресурсів підприємства за певний проміжок часу. Доведено, що економічний ефект може бути потенційним або фактичним. Розглянуто методичні підходи щодо оцінки ефективності господарської діяльності підприємства (ресурсний, витратний та ресурсно-витратний) та сконцентровано увагу на системі показників здійснення такої оцінки. Виділено напрями визначення ефективності господарської діяльності. З урахуванням проведеного дослідження розроблено практичні рекомендації щодо підвищення ефективності господарюючих суб’єктів.


Ключові слова


ефективність; рентабельність; прибуток; витрати

Повний текст:

PDF

Посилання


Верхоглядова Н.І. Економіка підприємства :навч. посібник / Н.І. Верхоглядова. – К. :Професіонал, 2008. – 384 с.

Економіка виробничого підприємства :навч. посібник / за ред. І.М. Петровича. – К. :Знання, 2008. – 406 с.

Економіка підприємства :підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К. :КНЕУ, 2005. – 608 с.

Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика підприємства: теорія, методологія та практика застосування :монографія / І.В. Кривов’язюк. – Луцьк :Надстир’я, 2007. – 260 с.

Макаровська Т.П. Економіка підприємства :навч. посібник / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар. – К. :МАУП, 2003. – 304 с.

Маркіна І.А. Методологічні питання ефективності управління / І.А. Маркіна // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 24–32.

Прядко В.В. Економічна ефективність виробництва: проблеми теорії та методології управління / В.В. Прядко / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. – К. :Наукова думка, 2003. – 282 с.

Волков В.П. Экономика предприятия :учеб. пособие / В.П. Волков, А.И. Ильин, В.И. Станкевич. – 2-ое изд., испр. – М.: Новое знание, 2004. – 672 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.