DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-325-340

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Тетяна Петрівна Назаренко, Лариса Василівна Сергієнко-Бердюкова

Анотація


Обґрунтовано необхідність внутрішнього аудиту на підприємстві. Визначено етапи створення служби внутрішнього аудиту, які дадуть змогу власникам підприємств сформувати склад даного підрозділу, а також розглянуто способи організації внутрішнього аудиту та здійснено оцінку їх переваг та недоліків. Запропоновано модель організації власної служби внутрішнього аудиту з урахуванням особливостей підприємств, що мають відокремлені структурні підрозділи. Запропоновано модель організації власної служби внутрішнього аудиту для підприємств, які мають дочірні компанії, філії чи інші структурні економічні одиниці, при якій служба внутрішнього аудиту підпорядковується безпосередньо Наглядовій раді, що, в свою чергу, забезпечить дотримання основних елементів ефективної організації даного підрозділу – об’єктивності та незалежності. Встановлено відсутність єдиного, правильного підходу до організації структури, чисельності та добору кадрів в службу внутрішнього аудиту. Визначено, що у кожному конкретному випадку чисельність служби внутрішнього аудиту визначаються індивідуально, на основі різних факторів, які було зазначено. Однак, на сьогодні, здебільшого структура і чисельність служби внутрішнього аудиту визначаються зважаючи на величину виділеного бюджету, що обумовлює виникнення проблеми не врахування визначених факторів.

Ключові слова


внутрішній аудит; служба внутрішнього аудиту; аутсорсинг; косорсинг; внутрішній контроль

Повний текст:

PDF

Посилання


Крюкова Ю.Г. Организационно-экономический механизм формирования системы аудиторского финансового контроля на предприятиях : автореф. дис. … на соискание науч. степени канд. экон. наук : 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит», 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Ю.Г. Крюкова. – Москва, 2009. – 24 с.

Офіційний сайт Консалтингової компанії «EBS» / Аутсорсинг і косорсинг функції внутрішнього аудиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ebskiev.com/ua/ebs-onlajn-dajdzhest/upravlinnya-kompanieyu/339-autsorsing-i-kosorsing-funktsiji-vnutrishnogo-auditu.html.

Хоруженко О.І. Служба внутрішнього аудиту як підсистема управління корпоративною власністю: тези доповідей учасників V наукової конференції, присвяченої пам’яті д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України О.С. Бородіна / О.І. Хоруженко // «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: традиції, проблеми, перспективи». – Київ, 2007. – 280 с. – С. 187–189.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.