DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-212-236

РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ОБ’ЄКТІВ

Любовь Віталіївна Лелявська

Анотація


Встановлено, що в працях вчених розглядається переважно методика аналізу діяльності бюджетних установ, однак з огляду на особливості діяльності водогосподарських організацій виникає проблема розробки методики проведення аналізу діяльності даних організацій. Зважаючи на це, шляхом адаптації класичної методики аналізу діяльності бюджетних установ до особливостей діяльності водогосподарських організацій було розроблено методику здійснення аналізу діяльності водогосподарських організацій, що передбачає здійснення аналізу діяльності даних організацій за такими напрямrами: 1. Аналіз виконання кошторису водогосподарської організації; 2. Аналіз фінансового стану водогосподарської організації; 3. Аналіз основних засобів водогосподарської організації; 4. Аналіз видатків водогосподарської організації на меліоративні роботи. В розрізі кожного з виділених напрямків було розроблено порядок здійснення аналізу на водогосподарських організаціях.


Ключові слова


економічний аналіз; водогосподарські організації; діяльність бюджетних установ; видатки; кошторис

Повний текст:

PDF

Посилання


Александров В.Т. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах : навч. посібник / В.Т. Александров. – К. : АВТ лтд, 2004. – 387 с.

Андрєєв П. Звіт Голови Держфінінспекції України про результати діяльності у 2011 році / П.Андрєєв // Фінансовий контроль. – 2012. – № 3. – С. 4–7.

Бабенко Л.В. Основні напрямки обліково-аналітичних процедур та проведення аналізу виконання кошторису доходів і видатків у митних органах / Л.В. Бабенко, О.О. Яременко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_-Fvamsue_2012_1_19.pdf.

Бенько І. Аналіз ефективності використання основних засобів у медичних установах / І.Бенько, С.Сисюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ecan/2011_8_1/pdf/benko.pdf.

Боголіб Т. Управління фінансами / Т.Боголіб // Фінанси України. – 2003. – № 9. – С. 26–31.

Болюх М.А. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ : навч. посібник / М.А. Болюх. – К. : КНЕУ, 2008. – 342 с.

Вифлиемский А.В. Бухгалтерский учет в образовательных учреждениях / А.В. Вифлиемский, О.В. Чиркина. – М. : Педагогический поиск, 2009. – 192 с.

Горбатовська Ю.Г. Регламентація обліку і аналізу доходів і видатків загального фонду бюджетних установ / Ю.Г. Горбатовська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 7–8. – С. 59–61.

Данилов Е. Планирование: анализ, состояния, наличия и использования основных средств в бюджетных учреждениях / Е.Данилов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.busel.org/texts/cat1ek/id5dwyenq.htm.

Загородній А.Г. Облік, аналіз та аудит : навч. посібник / А.Г. Загородній, Є.В. Мних, В.С. Рудницький. – К. : Кондор, 2009. – 618 с.

Лобачева І.Ф. Економічний аналіз як передумова формування, управління й контролю фінансової політики бюджетних установ / І.Ф. Лобачева, В.В. Стаднік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2012/Economics/7_120496.doc.htm.

Мішин І.В. Методика аналізу кошторису бюджетної установи / І.В. Мішин, Ю.В. Касьянова [Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://www.repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3729//Касьянова%20Ю.В.%20МЕТОДИКА%20АНАЛІЗУ%20КОШТОРИСУ%20БЮДЖЕТНИХ%20УСТАНОВ.pdf.

Погорєлов І.М. Питання планування доходів та видатків у бюджетних установах / І.М. Погорєлов, Д.М. Карпович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/Aprus- /2012_31/ekon6.pdf.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються бюджетними установами, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів» від 26.10.2011 року № 1101 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1101-2011-п.

Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних установ : навч. посібник / І.Т. Ткаченко. – К. : КНЕУ, 2007. – 548 с.

Яришко О.В. Фінансовий аналіз діяльності бюджетної організації / О.В. Яришко, Є.В. Ткаченко // Економічні науки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/econom_2008_1/2008-26-06/yarishko.pdf.

Яришко О.В. Фінансовий аналіз діяльності бюджетних організацій / О.В. Яришко, Є.Ю. Ткаченко // Вісник Запорізького нац. ун-ту. – 2008. – № 1 (3). – С. 174–180.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.