DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-179-185

ОЦІНКА ФАКТОРИНГОВИХ РИЗИКІВ

Василь Іванович Кузь

Анотація


Факторинг дозволяє підприємствам планувати грошові надходження, ефективно керувати дебіторською заборгованістю, а також надавати покупцям відстрочку платежу, тим самим підвищуючи свою конкурентоспроможність. У той самий час одним зі стримуючих факторів розвитку факторингу в Україні є наявність високих ризиків для фінансових агентів і недостатня розробленість та обґрунтованість методів, моделей побудови систем управління ризиками факторингової компанії. Здійснено ідентифікацію факторингових ризиків, уточнено методи управління факторинговими ризиками у факторинговій компанії, обґрунтовано необхідність ранжування клієнтів та застосування експертних оцінок ризиків невиконання зобов’язань перед факторинговою компанією. Запропоновані інструменти і методи якісно впливають на зниження ризиків та ефективність здійснення факторингових операцій. Розроблені пропозиції дозволяють у подальших дослідженнях удосконалити методику управління ризиками, які виникають у процесі здійснення факторингових операцій.


Ключові слова


факторинг; факторингові послуги; факторингові операції; ризики; аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Герасимович А.М. Факторингові операції: механізм проведення, облік та аналіз / А.М. Герасимович, І.А. Герасимович, Н.А. Морозова-Герасимович // Аудитор України. – 2008. – № 15. – С. 203–218.

Кожина Л.М. Снижение риска выполнения факторинговых операций : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Кожина Людмила Михайловна ; Государственный университет управления. – М., 2008. – 150 с.

Лебедев А.В. Оценка рисков хозяйствующих субъектов при факторинговых операциях : дис. канд. екон. наук : 08.00.05 / Лебедев Алексей Владимирович. – Орел., 2005. – 160 с.

Леднев М.В. Управление конкурентоспособностью факторинговой компании : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Леднев Михаил Владимирович ; Финансово-промышленная академия. – М., 2009. – 174 с.

Покаместов И.Е. Эффективная организация факторингового бизнеса : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Покаместов Илья Евгеньевич ; Моск. гос. ун-т экономики, статистики и информатики. – М., 2007. – 27 с.

Семина Е.В. Методы и модели оценки эффективности оказания факторинговых услуг / Е.В. Семина // Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий : материалы междунар. научно-практ. конф.. – М. : МИЭМ. – 2011. – С. 445–448.

Ступницький О.І. Сучасний факторинг: ефективність торговельних операцій та управління корпоративними фінансами : навч. посібник / О.І. Ступницький, В.М. Коверда. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 255 с.

Трейвиш М.И. Методы анализа эффективности и надежности факторных операций : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 / Трейвиш Михаил Ильич. – М., 1997. – 144 с.

Чиж М.Д. Факторинг как инструмент финансирования внешнеэкономической деятельности : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.14 / Чиж Михаил Давидович. – СПб., 2005. – 184 с.

Шанина А.Н. Управление рисками факторингового бизнеса в России : автореф. дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / А.Н. Шанина. – СПб., 2010. – 22 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.