DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-143-155

ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ У ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Олена Юріївна Закревська

Анотація


Дослідження присвячено виявленню проблемних питань щодо бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості у торговельних підприємствах, а також формуванню пропозицій щодо їх вирішення. Запропоновано напрями удосконалення визначення поняття «дебіторська заборгованість» та окреслено основні її види. Встановлено, що нарахування резерву сумнівних боргів за способом визначення середньої питомої ваги, списаної протягом періоду дебіторської заборгованості в сумі дебіторської заборгованості, є оптимальним для торговельних підприємств України з огляду на його найбільшу точність та об’єктивність. Резерв запропоновано нараховувати щомісячно, що дозволить формувати інформацію про реальний стан дебіторської заборгованості для управлінського персоналу підприємства. Виявлено, що у торговельних підприємствах вартість дебіторської заборгованості може не співпадати зі справедливою вартістю реалізованої продукції (у випадках надання знижок чи повернення товарів), що впливає на достовірність фінансової звітності та управлінські рішення, що базуються на неточних даних з інформаційних джерел.


Ключові слова


дебіторська заборгованість; сумнівна заборгованість; методи списання безнадійних боргів

Повний текст:

PDF

Посилання


Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємства / М.Д. Білик // Фінанси України. – 2003. – № 12. – С. 24–36.

Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учебный курс / И.А. Бланк. – К. : Ника–Центр ; Ольга, 2002. – 528 с.

Горбачова О.М. Облік і аналіз дебіторської заборгованості: проблеми та шляхи їх вирішення / О.М. Горбачова, Л.В. Лахай // Торгівля і ринок. – 2010. – № 30. – Т. 2. – С. 392–399.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.

Ільяшенко Н.С. Значення класифікації в управлінні дебіторською заборгованістю на підприємстві / Н.С. Ільяшенко // Економічний простір. – 2009. – № 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_27/Stati/27PDF.pdf.

МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_029.

МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_015.

МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_007.

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» ; затв. наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. № 237 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.

П(С)БО 13 «Фінансові активи» ; затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.