DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-80-92

ДОКУМЕНТУВАННЯ ВИТРАТ НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ПИВОВАРНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Лариса Петрівна Гордієнко

Анотація


Раціональний документообіг дозволяє підприємствам скоротити час на оформлення, опрацювання, передачу та контроль за виробничими витратами  й витратами незавершеного виробництва, що, в свою чергу, дозволяє правильно скласти калькуляцію витрат, обрахувати виробничу собівартість кожного переділу (цеху, підрозділу). Виокремлено загальні стадії документообігу на підприємстві, проаналізовано та наведено основні переваги електронного документообігу, та внесено пропозиції щодо його впровадження.


Ключові слова


документообіг; витрати незавершеного виробництва; первинні документи; електронний документообіг; графік документообігу витрат промислового підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Справжній бухоблік / Н.Белова та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Фактор, 2007. – 1072 с.

Мельник Т. Електронний документообіг та електронний підпис / Т.Мельник // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 7. – С. 47–53.

Дяків В.В. Характеристика витрат виробництва / В.В. Дяків [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekpr/2009_31/ Zmist.

Матвієнко О. Основи організації електронного документообігу : навч. посібник / О.Матвієнко, М.Цивін. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 112 с.

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : навч. посібник / С.В. Івахненков. – К. : Знання-Прес, 2003. – 349 с.

Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку : підручник / за ред. Ф.Ф. Бутинця. — 2-е вид., перероб. і доп. — Житомир : ПП «Рута», 2002. — 544 с.

Осмятченко Л.М. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Л.М. Осмятченко, В.Є. Шевчук. – Львів : Магнолія, 2006, 2007. – 196 с.

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХIV (зі змін. і допов.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

Пархоменко В. Документальне забезпечення бухгалтерського обліку / В.Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 8. – С. 7–11.

Левицька С. Критерії ефективності документаційних процесів / С.Левицька, О.Осадча // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 1. – С. 10–17.

Янчева Л.Н. Организация управленческого учета в торгово-производственных предприятиях : монография / Л.Н. Янчева, А.С. Крутова, В.В. Белявцева. – Харьков : ХГУПТ, 2008. – 169 с.

Василенко А. Первичные документы: правила составления и применения / А.Василенко // Все о бухгалтерском учете. – 2011. – № 16. – С. 9–17.

Бутинець Т.А. Документування господарських операцій: Теорія, методологія, комп’ютеризація : наук. видання / Т.А. Бутинець. – Житомир : ЖІТІ, 1999. – 412 с.

Кузнецова С.А. Класифікація витрат в управлінському обліку / С.А. Кузнецова // Галицький економічний вісник. – 2004. – № 1. – С. 104–108.

Шуремов Е.Л. Конкурс программного обеспечения в области бухгалтерского учета и финансов / Е.Л. Шуремов, Д.В. Чистов // Финансовые и бухгалтерские консультации. — 1995. — № 2. — С. 57–63.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.