DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2015-1(31)-36-66

ЯКІСТЬ В АУДИТІ ТА ДЕЯКІ АСПЕКТИ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ

Валерій Петрович Бондар, Юлія Валеріївна Бондар

Анотація


Провівши ретроперспективний аналіз, нами було встановлено, що проблема якості аудиторських послуг становить актуальний напрям наукових досліджень як в Україні, так і в країнах світу. Ключовим фактором довіри користувачів інформації до керівництва підприємств та аудиторів є проблема якості фінансової звітності та її підтвердження. Інвестори мають бути впевнені у тому, що фінансова інформація, на основі якої приймаються економічні рішення щодо розміщення капіталу, є достовірною та надійною. Пропозиції з розробки типових стандартів викликають різку критику ряду фахівців, які стверджують, що внутрішньофірмові стандарти аудиту мають бути індивідуальними і враховувати особливості конкретної фірми. Розробка зразків дозволить суттєво пришвидшити впровадження стандартів на невеликих аудиторських фірмах шляхом опрацювання типових стандартів з урахуванням власних особливостей діяльності. Використання внутрішньо фірмових стандартів у роботі аудиторської фірми забезпечує підвищення якості аудиту та аудиторських послуг.


Ключові слова


аудит; якість аудиту; контроль якості аудиту фінансової звітності; управління якістю

Повний текст:

PDF

Посилання


Аудит системи управління якістю продукції та послуг [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.vlasnasprava.info/ua/business_az/how_to_grow/quality_management.html?_m=publications&_t=rec&id=747.

Дмитренко І.Н. Контроль якості аудиту: від стандартів до практики / І.Н. Дмитренко // Теорія і практика непокладу аудиту в Україні : зб. тез і текстів на Всеукр. науково-практ. конф. – К., 2001. – 186 с. – С. 132–135.

Драч С.В. Якість роботи аудитора – основне питання сьогодення / С.В. Драч // Теорія і практика незалежного аудиту в Україні : зб. тез і текстів виступів на Всеукр. науково-практ. конф. – К., 2001. – С. 36–37.

Этика : учеб. пособие / Т.В. Мишаткина, З.В. Бражникова, Н.И. Мушинский и др. ; под ред. Т.В. Мишаткиной, Я.С. Яскевич. – 3-е изд., стереотип. – Мн.: Новое знание, 2004. – 509 с.

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики : вид. 2007 р. / пер. з анг. мови О.В. Селезньова, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц. Шарашизе, Л.Й. Юркіської, С.О. Кулікова. – К. : ТОВ «ІАМЦ АУ» «СТАТУС», 2007. – 1172 с.

Озеран В.О. Якість аудиту фінансової звітності та методичні аспекти її перевірки / В.О. Озеран, М.В. Корягін // Незалежний аудит в Україні та міжнародний досвід : зб. тез і текстів доповідей на міжнародно-практ. конф. з аудиту. – К., 2003 – 185 с.

Петренко Н.І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні : монографія / Н.І. Петренко; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 564 с.

Редько О.Ю. Аудит в Україні. Морфологія : монографія / О.Ю. Редько. – К. : ДП «Інформ–аналіт. агенство». – 2008. – 493 с.

Редько О.Ю. Деякі методологічні аспекти суттєвості в аудиті звітності господарських товариств / О.Ю. Редько, К.О. Редько // Науково-виробничий журнал / Серія : Економіка та підприємництво. – 2002. – № 4 // Міжнар. науково-практ. конф. «Держава та регіони», «Актуальні проблеми теорії та практики аудиту в Україні» 25–26.04.2002. – 286 с.

Суха О.Р. Проблеми і перспективи контролю якості аудиту в Україні / О.Р. Суха, О.В. Марчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rstu.rv.ua/metods/ asp/vd/v39ek39.doc.

Шалімова Н. Концептуальні підходи до визначення якості аудиту / Н.Шалімова // Актуальні проблеми економіки: 2009.- № 5 (95).-С. 237–248.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.