DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-394-399

МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЯК ЕЛЕМЕНТА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА

Марія Михайлівна Шигун, Віталій Вікторович Травін

Анотація


В статті розглянуто підхід до характеристики соціального капіталу на мікроекономічному рівні.

Ключові слова


національне багатство; соціальний капітал; мікроекономічний аспект соціального капіталу

Повний текст:

PDF

Посилання


Брейли Ричард, Майерс Стюарт Принципы корпоративных финансов / Пер. с англ. Н. Барышниковой. - М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2004. - 1008 с.

Веблен Т. Теория делового предприятия / Торстейн Веблен / Пер. с англ. – М.: Дело, 2007. – 288 с.

Гребішкова О.М. Ділова репутація як стратегічний актив компанії / О.М. Гребішкова, О.В. Шиманська [електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: www.economica.org.ua.

Мельник Л.Г. Фундаментальные основы развития. / Л.Г. Мельник. – Сумы: ИТД “Университетская книга”, 2003.–288 с.

Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. / Сопред. редкол. Г.Г. Фетисов, А.Г. Худокормов. Т. ІV. Век глобальных трансформаций / Отв. ред. Ю.Я. Ольсевич. – М.: Мысль, 2004. – 942 с.

Офіційний сайт Світового Банку [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://web.worldbank.org.

Петрук О.М. Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія, методологія, практика: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 152 с.

Резнікова В.В. Ділова репутація, ділові зв'язки та інші нематеріальні активи як вклади до спільної господарської діяльності у формі простого товариства /В.В. Резникова [електронний ресурс]. – Режим доступу до журн.: http://library.cepbic.com/st5.shtml.

Рош, Дж. Стоимость компании: От желаемого к действительному / Джулиан Рош; пер. с англ. Е.И. Недбальская; науч ред. П.В. Лебедев. - Минск: Гревцов Паблишер, 2008. - 352 с.

Саградов А.А. Воспроизводство населения и социальный капитал / А.А. Саградов // Вестник Московского университета – 2006. – № 5. – С. 15-31.

Тоффлер Э. Метамарфозы власти: Пер. с англ. / Э. Тоффлер. - М.: ООО “Издательство АСТ”, 2004. - 669 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.