DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-367-370

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко

Анотація


Розглянуто сучасну практику формування інформаційних ресурсів за інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств щодо екологічних об’єктів. Поставлено та вирішено проблему відображення інвестиційних витрат на охорону природного середовища в бухгалтерському обліку та звітності.

Ключові слова


сільськогосподарські підприємства; екологічні об`єкти сільськогосподарських підприємств; інвестиційна діяльність в сільськогосподарській галузі; облік інвестицій сільськогосподарських підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень № 2 – інвестиції (річна) “Капітальні інвестиції” та № 2 – інвестиції (квартальна) “Капітальні інвестиції” [Електронний ресурс]: наказ Держкомстату України від 10.11.2008 р. № 436. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua

Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики № 1 – підприємництво (річна), № 1 – підприємництво (коротка) річна, № 1 – підприємництво (квартальна) [Електронний ресурс]: наказ Держкомстату України від 27.08.2007 р. № 321. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua

Інструкція щодо складання форми державного статистичного спостереження № 11- OЗ “Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)” [Електронний ресурс]: наказ Держкомстату України від 27.08.2001 р. № 365 (у редакції наказу Держкомстату України від 08.08.2006 р. № 381. – Режим доступу: http: //ukrstat.gov.ua

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати” [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. – Режим доступу:http://ukrstat.gov.ua

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів” [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87. –Режим доступу: http: //zakon1.rada.gov.ua

Малюга Н., Замула І. Екологічні витрати: класифікація та бухгалтерське відображення // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 5. – С. 35-41.

Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета: Учебник. – М., 2004. – 272 с.

Потапенко Н.Є. Екологічні витрати та доходи макроекономічних суб’єктів // Економіка природокористування і охорона довкілля: Щорічник наук. праць НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України / Відп. ред. Б.М. Данилишин. – К., 2005. – 376 с.

Бешуля И.В. Направление стандартизации экологического учета // Регіональні перспективи. – 2001. № 2-3 (15-16). –С. 161-163.

Максимів Л.І. Тенденції розвитку екологічно орієнтованого бухгалтерського обліку// Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 5. – С. 18-23.

Сухіна О.М. Дослідження екологічної складової у виробничій діяльності підприємств гірничо видобувної промисловості //Економіка природокористування і охорона довкілля: Щорічник наук. праць НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України /Відп. ред. Б.М. Данилишин. – К., 2005. – 376 с.

Манкуев А.А. Экологические затраты в системе категорий экологической экономики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http.//rsee.chitgu.ru/pages/rsee2003/file3ru.htm.

Кондратюк О.М. Облік і аналіз екологічних витрат промислових підприємств: Дис.… канд. екон. наук: 08.00.09. – К., 2008. – 260 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.