DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-320-329

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ЖИТОМИРЩИНІ

Ірина Валеріївна Супрунова

Анотація


Проведено критичний аналіз стану розвитку малого підприємництва в Житомирській області за видами економічної діяльності та адміністративно територіальними одиницями. Розглянуто проблеми, що стримують розвиток малого підприємництва на регіональному рівні, надано пропозиції щодо їх вирішення для ефективного розвитку економіки регіону.

Ключові слова


Житомирщина; мале підприємництво; перспективи розвитку підприємництва; проблеми розвитку підприємництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Ватаманюк-Зелінська У.З. Перспективи розвитку малого підприємництва у місті Львові / У.З. Ватаманюк-Зелінська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2005. – Вип. 15.3. – С. 190-196.

Веселовська К.В. Проблеми розвитку малого підприємництва Донецького регіону /К.В. Веселовська // Вісник Донецького університету економіки та права. –2009. – № 2. – С. 179-184.

Закон України “Про державну підтримку малого підприємництва в Україні”: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=2063-14.

Закон України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2157-14.

Зикова Г.С. Особливості розвитку підприємницької діяльності регіону в сучасних умовах / Г.С. Зикова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2009. –№ 2 (16). – С. 125-131.

Комарницький І.М., Коваль Л.М. Формування малого підприємництва в регіонах України як структурної складової сучасної ринкової економіки держави /І.М. Комарницький, Л.М. Коваль // Економіка і регіон (ПолтНТУ). – 2008. – № 4 (19).– С. 3-11.

Основні показники діяльності малих підприємств області за 2006-2008 роки /Головне управління економіки Житомирської облдержадміністрації: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://economy-zt.info/content/view/115/31/.

Основні показники діяльності малих підприємств області за 2009 р. / Головне управління економіки Житомирської облдержадміністрації: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://economy-zt.info/content/view/115/31/.

Основні показники розвитку та діяльності суб’єктів малого підприємництва у Житомирській області /Головне управління економіки Житомирської облдержадміністрації: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://economy-zt.info/content/view/115/31/.

Рейтинг регіонів за станом розвитку та підтримки малого підприємництва на місцевому рівні у 2008 році / Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.dkrp.gov.ua/control/uk/publish/article;jsessionid=001469912ADF621897E766EDBC4AB07B?at_id=141208&cat_id=97595.

Стратегія розвитку Житомирської області на період до 2015 року / Додаток до рішення Житомирської обласної ради № 503 від 23.04.08: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://economy-zt.info/content/view/29/29/.

Уманець Т.В., Лучакова О.В. мале підприємництво Одещини: проблеми та перспективи розвитку / Т.В. Уманець, О.В. Лучакова //Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 4. – Т. 2. – С. 278-283

Шабранська Н. Мале підприємництво в системі економіки / Н. Шабранська // Персонал. – 2006. – № 5: Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.personal.in.ua/article.php?ida=287.

http://ukrstat.gov.ua/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.