DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-161-167

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Валентина Миколаївна Костюченко

Анотація


Статтю присвячено дослідженню правового аспекту формування та використання джерел фінансування інноваційного розвитку суб’єктів підприємництва, виокремлення напрямів державної підтримки активізації інноваційної діяльності суб’єктів підприємництва. Розкрито зміст методів та інструментів державного регулювання інноваційної діяльності, враховуючи зарубіжний досвід.

Ключові слова


Україна; суб`єкти підприємництва; інноваційний розвиток суб`єктів підприємництва; джерела фінансування розвитку підприємництва; державне регулювання інноваційної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Афонин И.В., Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных инвестиций: Учеб. пособие/ И.В. Афонин. – М.: Гардррики, 2006. – С. 90-92.

Волков О.І., Денисенко М.П., Гречан А.П. та ін. Економіка та організація інноваційної діяльності: Підручник (третє видання). – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 662 с.

Денисенко М.П., Риженко Я.В. Стратегічна місія інноваційної діяльності та шляхи її активізації // Проблеми науки. – 2007. – № 6. – С. 10-16.

Денисенко М.П., Шабліна Я.В. Інноваційна діяльність підприємств України: суть, оцінка та напрями активізації // Проблеми науки. – 2008. – № 6. – С. 9-16.

Каракай Ю. Роль держави у стимулюванні інноваційної діяльності // Економіка України. – 2007. – № 3. – С. 14-21.

Опарін В.М. Фінанси (загал. теорія): Навч. посібник – К.: КНЕУ, 1999.

Офіційний сайт Держкомстату України: http:// www. krstat.gov.ua/.

Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” //http://www.osvita.org.ua/pravo/law_06/.

Закон України “Про інноваційну діяльність”// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, № 36, ст. 266 (Із змінами і доп.).

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=334%2F94-%E2%F0.

Закон України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” //http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2299-14.

Закон України “Про ПДВ” // http://www.refine.org.ua/pageid-608-1.html.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.