DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-84-90

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ВИДАМИ ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

Зеновій Васильович Задорожний

Анотація


Розглянуто питання сутності управлінського і виробничого обліку та їх взаємозв’язку з іншими видами обліку. Зазначено, що управлінський облік є складовою виробничого в частині обліку витрат.

Ключові слова


управлінський облік; виробничий облік; взаємозв`язок між видами обліку; облік витрат

Повний текст:

PDF

Посилання


Чумаченько М.Г. Бухгалтерський облік: минуле, сучасне... майбутнє?! // Світ бухгалтерського обліку. – 1997. – № 1. – С. 2-12.

Палий В.Ф. Основы калькулирования. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 288 с.

Сопко В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – 2 вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 1999. – 500 с.

Хорнгрен Ч.Г., Фостер Дж. Бухгалтерський учет: управленческий аспект. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 415 с.

Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Пер. С англ. / Под ред. С.А. Табалиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 560 с.

Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – 2-ге вид. – К.: Лібра, 2004. – 704 с.

Стуков С.А. Система производственного учета и контроля. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 223 с.

Соколов Я.В. Бухгалтерский учёт: от истоков до наших дней: Учебн. пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

Керимов В.Э. Управленческий учет: Учебник. – М.: Издательско-книготорговый центр “Маркетинг”, 2001. – 268 с.

Калюга Е.В. Внутрішньогосподарський облік // Вісник Податкової служби України, 2001.– № 5. – С. 30-36.

Литвин Ю.Я., Гуцайлюк З.В. Про Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” та про урядову Програму реформування бухгалтерського обліку в Україні // Вісник ТАНГ. 1999. № 12. – С. 10-15.

Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.50106 “Облік і аудит” / Ф.Ф. Бутинець, Л.В. Чижевська, Н.В. Герасимчук. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

Фаріон І.Д. Бухгалтерський управлінський облік: Навч. посібник/ І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко; За ред. д.е.н. І.Д. Фаріона. – Тернопіль: Економічна думка, 2003. – 566 с.

Проект Податкового кодексу України. Урядовий кур’єр, 3 серпня 2010, № 141, с. 5-72.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.