DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-77-83

ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Валерій Миколайович Жук

Анотація


Розглянуто вплив сучасних концепцій галузевого управління, теорій інституціоналізма, фізичної економії, МСФЗ на розвиток теорії бухгалтерського обліку. Уточнена економічна суть предмета і об’єктів обліку, визначена їх специфіка в підсистемі теорії бухгалтерського обліку сільськогосподарської діяльності.

Ключові слова


сільськогосподарська діяльність; облік сільськогосподарської діяльності; предмет обліку сільгоспдіяльності; об’єкти обліку сільгоспдіяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Анджан К.Я. Основы бухгалтерского учета: пособие / К.Я. Анджан. – М : Статистика, 1977. – 184 с.

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: підручник; [3–тє вид., перероб. і доп.] /В.Г. Швець. – К.: Знання, 2008. – 535 с.

Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / М.В. Кужельний, В.Г. Лінник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.

Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: монографія / Н.М. Малюга. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.

Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: [підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів; вид. 4-е, доп. і перероб.] /Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська. – Житомир : Рута, 2005. – 528 с.

Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах: Т.2. – Т.4. – К.: Діамант. – 2000. – 942 с.

Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 496 с.

Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку: монографія / С.Ф. Голов. – К.: МІМ; Центр учбової літератури, 2007. – 522 с.

Audit & Accounting Guide: Agricultural Producers and Agricultural Cooperatives. – With conforming changes as of May 1, 2008 – American Institute of Certified Public Accountants, Inc., New York, 2008. – 224 p.

Гринман Г.И. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: [3-е изд., перераб. и доп.] / Г.И. Гринман. –М.: Агропромиздат, 1989. – 495 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.