DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-50-53

ВИМОГИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: СЕМАНТИЧНИЙ ПІДХІД

Надія Іванівна Георгієва

Анотація


Визначено перелік вимог до бухгалтерського обліку, які забезпечать надання інформації, необхідної користувачам для прийняття ефективних рішень.

Ключові слова


підприємство; бухгалтерський облік підприємства; фінансова звітність підприємства; семантичний підхід до обліку та звітності підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Алборов Р.А. Основы бухгалтерского учета: Учебное пособие. − М.: Издательство “Дело и Сервис”, 2002. – 288 с.

Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення [Текст]: монографія / за редакцією д.е.н., проф. С.С. Герасименка, д.е.н., проф. А.О. Єпіфанова; [С.С. Герасименко, А.О. Єпіфанов, М.Д. Корінько та ін.] – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 162 c.

Ван Грюнинг Х. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст]: практическое руководство / Х. ван Грюнинг / Всемирный банк. – 3-е изд., обновл. и переработ. – М.: Весь мир, 2006. – 344 с. – С. 4

Грей С.Дж. Финансовый учет: глобальный поход [Текст] / С.Дж. Грэй, Б.Е. Нидлз. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 614 с. – С. 154

Сук Л.К. Бухгалтерський облік-ІІ: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Сук Л.К., Сук П.Л. – К.: Університет “Україна”, 2005. – 701 с.

Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета [Текст] / Э.С. Хендриксен, М.Ф. Ван-Бреда; пер. с англ. / под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с. – С. 94


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.