DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-37-43

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИЗИКУ

Ірина Миколаївна Вигівська

Анотація


У статті розкрито мету, завдання та напрями бухгалтерського контролю господарської діяльності підприємств в умовах ризику.

Ключові слова


підприємство; господарська діяльність підприємства; бухгалтерський контроль діяльності підприємства в умовах ризику

Повний текст:

PDF

Посилання


Браганцов О. Внутрішній аудит і контролінг ризиків у системі ризик-менеджменту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iem.prudko.infо/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=43

Бычкова С.М. Риски в аудиторской деятельности / С.М. Бычкова, Л.Н. Растамханова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 416 с.

Голощапов Н.А., Соколов А.А. Контроль и ревизия / Н.А. Голощапов, А.А. Соколов. – М.: Издательство “Альфа-Пресс”, 2007. – 284 с.

Лищук Е.Н. Аудит условных фактов хозяйственной деятельности: Автореф. дис...канд. экон. наук: 08.00.12 / Е.Н. Лищук. – Новосибирск, 2009. – 24 c.

Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація: [Моногр.] / Микола Данилович Корінько. – К.: ДП “Інформ.-аналіт. Агентство”, 2007. – 429 с.

Корінько М.Д. Удосконалення організації та функціонування системи внутрішнього економічного контролю при диверсифікації діяльності суб’єктів господарювання /М.Д. Корінько // Статистика України. – 2008. – № 1. – С. 34-40.

Макаренко І.О. Особливості управління господарським ризиком в умовах ринкової економіки / І.О. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 6(60). – С. 159-165.

Петренко И.Н. Основы безопасности функционирования хозяйствующих субъектов: [Учеб. по спец. “Менеджмент орг.”] / И.Н. Петренко. – Москва: Анкил, 2006. – 304 с.

Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методики, практика) / Б.Н. Соколов, В.В. Рукин. – М.: ЗАО “Издательство “Экономика”, 2007. – 442 с.

Терехов А.А. Аудит / А.А. Терехов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 512 с.

Jedynak P. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach zorientowanych międzynarodowo / P. Jedynak, J. Teczke, S. Wycislik. – Kraków: Księgarnia Akademicka, 2001. – S. 33.

Klamecka-Roszkowska G. Ryzyko działalności gospodarczej i koszty z nim związane / G. Klamecka-Roszkowska // Zeszyty naukowe NR 493. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia NR 9. – Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi. – Szczecin: Uniwersytet Szczecinski, 2008. – S. 196.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.