DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-25-36

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ДЖЕРЕЛО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Руслана Вікторівна Варичева

Анотація


Розглянуто структуру, недоліки, порядок та особливості складання Звіту про власний капітал.

Ключові слова


власний капітал; аудит операцій з руху власного капіталу; звіт про власний капітал

Повний текст:

PDF

Посилання


Білуха М.Т. Курс аудиту: підручник / М.Т. Білуха. – К.: Вища шк. – Знання, 1998. – 574 с.

Бутинець Ф.Ф. Аудит: стан та тенденції розвитку в Україні та світі: монографія /Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 564 с.

Давидов Г.М. Аудит: навч. посіб. / Г.М. Давидов. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, КОО, 2001. – 363 с.

Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація / Н.І. Дорош. –

К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 402 с.

Дубровина Т.А. Аудиторская деятельность в страховании: учебное пособие / Т.А. Дубровина, В.А. Сухов, А.Д. Шеремет; под ред. засл. деятеля науки РФ, проф. А.Д. Шеремета. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 384 с.

Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту / Рудницький В.С. – Тернопіль: Економічна думка, 1998.–192 с.

Чернелевський Л.М. Аудит. навч. посібник / Л.М. Чернелевський, Н.І. Бренда. – К.: Міленіум, 2002. – 466 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.