DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-2(17)-16-18

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ (УПРАВЛІНСЬКИЙ) ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

Микола Іванович Бондар

Анотація


Виокремлено основні підходи до побудови внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Ключові слова


підприємницька діяльність; управлінський облік; внутрішньогосподарський облік управління підприємством; підходи побудови внутрішньогосподарського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Мескон М.Х. Основы менеджмента / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.; пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

Аткинсон Энтони А. Управленческий учет / [Аткинсон Энтони А., Банкер Раджив Д., Каплан Роберт С., Янг Марк С.]; пер. с англ. – [3-е изд.]. – М.: Изд. дом “Вильямс”, 2005. – 878 с.

Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для вузов / М.А. Вахрушина. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: ИКФ Омега – Л: Выс. шк., 2002. – 528 с.

Друри К. Управленческий и производственный учет: учеб. / Друри К.; пер. с англ. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2002. – 1071 с.

Сигел Дж. Словарь бухгалтерских терминов / Дж. Сигел, Дж. Шим; пер. с англ. – М.: Инфра–М, 2001. – 408 с.

Блэк Дж. Экономика: толковый словарь : англо-русский / Дж. Блэк. – М.: Инфра – М: Весь мир, 2000. – 840 с.

Засади конкурентоспроможності в реаліях економіки знань: [колект. монографія] / за наук. ред. Ю.В. Полунєєва. – К.: ТОВ “Інжиніринг”, 2007. – 256 с.

Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для вузов / Ивашкевич В.Б. – М.: Экономистъ, 2006. – 618 с.

Моссаковський В. Види обліку в сучасних умовах та їх обґрунтування / В. Моссаковський // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 6. – С. 22-29.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.