DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-1(16)-235-243

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМИ ПЛАТЕЖАМИ ПІДПРИЄМСТВ

Наталія Борисівна Проценко, Борис Андрійович Писаренко

Анотація


Розглядається механізм активного використання підприємством законних можливостей мінімізації податкових платежів для збільшення розміру чистого прибутку і темпів свого економічного розвитку. Наведені принципи формування податкової політики підприємства.

Ключові слова


підприємство; податкова політика підприємства; принципи формування податкової політики; механізм управління податковими платежами підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про систему оподаткування” від 12.02.97

Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”// Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 4.

Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування”. Закон України від 19.02.97 // Голос України. – 1997. – 20 березня.

Про податок на додану вартість: Закон України від 27.06.97 р. // Фінансова консультація. – 1997. – № 21.

Про внесення змін до закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”: Закон України від 22.05.1997 // Галицькі контракти. – 1997. – № 26.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 // Урядовий кур’єр № 162 від 01.09.99 р.

Економічна енциклопедія: у трьох томах. Т. 2 / Ред. С.В. Мочерний (Відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, – 2001. – 848 с.

Биконя С.Ф. Вдосконалення інституту податкового регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності С.Ф. Биконя Вісник СКО економічної науки України. – 2005. – № 2(8). – с. 30-33.

Кужель О.В. Обґрунтування необхідності формування в Україні сталої методології державного регулювання в умовах ринкових відносин / О.В. Кужель //Вісник економічної науки України – 2005. – № 2(8). – с. 59-63.

Лащак В.В. Удосконалення систем прямого оподаткування в Україні /В.В. Лущак // Фінанси України. – 2004. – № 4. – с. 26-32.

Захарін А.В. Удосконалення податкового регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності / А.В. Захарін // Проблеми науки. – 2005. – № 4. – с. 46-50.

Сідляр В.В. Дивергенція наукових теорій єдиного податку / В.В. Сідляр //Світ фінансів. – 2008. – Випуск 3(16). – с. 16-23.

Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: учеб. пособие / В.М. Пушкарева М: Финансы и статистика, 2003. – 256 с.

Засухин А.Д. Доходы и налоги / А.Д. Засухин. – М.: ОАО “НПО” Издательство “Экономика”, 1999. – 246 с.

Сенчуков В. Оптимальна система оподаткування / В. Сенчуков // Економіка України. – 1999. – № 3. – с. 55-60.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.