DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2010-1(16)-183-192

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ

Наталія Анатоліївна Остап`юк, Інна Василівна Семчук

Анотація


Розкрито особливості організації внутрішнього контролю в системі управління групою підприємств та визначено роль консолідованої фінансової звітності у інформаційному забезпеченні внутрішнього контролю.

Ключові слова


група підприємств; система управління групою підприємств; організація внутрішнього контролю підприємства; консолідована фінансова звітність в системі контролю підприємств

Повний текст:

PDF

Посилання


Аудит / [Гузов Ю.Н., Быков В.А., Соколов Я.В. и др.]; под ред. Ю.Н. Гузова –СПб: ГОУ ДПО ЦПКС СПб “Региональный центр оценки качества образования и информационных технологий”, 2008. – 169 с.

Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: суть і зміст / Т.А Бутинець // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2008. – № 2(44). – С. 31-42.

Костюченко В.М. Внутрішній аудит у системі управління холдингом /В.М. Костюченко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 2. – С. 19-25.

Кузик Н.П. Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Н.П. Кузик. – Київ, 2004. – 24 с.

Максімова В.Ф. Класифікація внутрішнього економічного корпоративного контролю / В.Ф. Максімова // Вісник Львівської комерційної академії. – Сер.: Економічна. – Вип. 16. – Львів: Львівська комерційна академія, 2004. – С. 316-323.

Пантелеєв В.П. Внутрішньогосподарський контроль: методологія та організація: монографія / В.П. Пантелеев. – Державна академія статистики, обліку та аудиту. – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2008. – 491 с.

Петренко С.М. Внутрішній контроль діяльності підприємств і його інформаційне забезпечення: теорія, методологія, організація: дис. … доктора ек. наук: 08.00.09 / Петренко Світлана Миколаївна. – Д., 2010. – 560 с.

Принципи корпоративного управління України. – К., 2004. – 37 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.